Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Jarosław Zwierzchowski

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Automation and Robotics
Position: adiunkt
E-mail: jzwie@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:413424607
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
■ automatyzacja procesów technologicznych, cyfrowe układy sterowania,
■ metrologia powierzchni, metody pomiaru i analizy okrągłości, falistości, chropowatości 2D i 3D,
■ cyfrowe przetwarzanie sygnałów i obrazów,
■ komputerowe układy pomiarowe,
■ teoria optymalizacji,
■ analiza obrazów cyfrowych, rozpoznawanie obiektów na podstawie inteligentnych wzorców,
■ programowanie robotów przemysłowych tworzenie dla nich aplikacji zewnętrznych
■ automation of technological processes, computer control system,
■ surface metrology, measurement and analysis of roundness, waviness, 2D and 3D roughness,
■ signal and image processing,
■ computer measurement systems,
■ optimization theory,
■ digital image analysis, object recognition based on intelligent patterns,
■ industrial robots programming to create for them an external applications


Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
■ Robot Kuka KR-15/2
■ Robot ABB IRB-1600 w wersji spawalniczej z pozycjonerem, torem jezdnym oraz
zintegrowanym źródłem spawalniczym
■ Robot ABB IRB-1600 z chwytakiem podciśnieniowym i autorskim systemem wizyjnym
■ Robot Kawasaki FS-06N z chwytakiem elektrycznym
■ Robot Fanuc F-420S o udźwigu 120kg
■ Pac System Rx3i sterowniki procesowe
■ System wysokiej dostępności MaxOn
■ System Pac Motion
■ System MocroMotion
■ Sterowniki PLC z rodziny VersaMax jednostki e05, 01
■ Sterowniki PLC z rodziny VersaMax Micro jednostki podstawowe z modułami rozszerzeń
■ Radiomodemy Stel 3AS
■ Radiomodemy Satel 1870
■ Urządzenia do tworzenia rozproszonych systemów sterowania w oparciu o Genius, Modbus TCP, EGD, DeviceNet, ProfibusDP, Modbus RTU, SNP
■ Specjalizowane moduły pomiarowe firmy National Instruments - CompactDaq, obudowy do pomiarów z wykorzystaniem Wi-fi
■ Wielordzeniowe systemy czasu rzeczywistego opartego o rozwiązania PXI firmy National Instruments umożliwiające budowę stanowisk z wykorzystaniem 14 kart pomiarowych w jednym urządzeniu
■ Systemy czasu rzeczywistego oparte o rozwiązania CompactRio w obudowach do stosowania w trudnych warunkach atmosferycznych jak i przy dużych przeciążeniach
■ Kuka KR-15/2 robot
■ ABB IRB-1600 arc welding robot with a track motion system, a workpiece positioner and a fully integrated welding source
■ ABB IRB-1600 robot with a vacuum gripper and a machine vision system
■ Kawasaki FS-06N robot with an electrical gripper
■ Fanuc F-420S robot with a 120kg payload
■ PACSystems RX3i controllers
■ PACSystems high availability control systems
■ PACMotion high performance motion control systems
■ VersaMax MicroMotion scalable motion control for Micro Plus PLC drive systems.
■ VersaMax PLC controllers - units e05, 01
■ Satelline 3AS and Satelline 1870 license free radio modems
■ SingleBoardRio embedded control and acquisition systems.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Oferta w zakresie automatyzacji procesów:

■ Projektowanie układów mechatronicznych z serwonapędami hydraulicznymi, pneumatycznymi i elektrycznymi
■ Zastosowanie robotów przemysłowych w zautomatyzowanych gniazdach i liniach produkcyjnych
■ Tworzenie aplikacji dla zrobotyzowanych systemów wytwórczych
■ Zastosowanie robotów przemysłowych w procesach spawania, także z wykorzystaniem technik wizyjnych
■ Wirtualne prototypowanie zrobotyzowanych linii produkcyjnych
■ Prototypowanie zautomatyzowanych systemów sterowania
■ Tworzenie dedykowanych aplikacji pomiarowych, kontrolno – pomiarowych w oparciu o oprogramowanie LabView
■ Tworzenie architektury sieciowej w aplikacjach przemysłowych
■ Zastosowanie sterowników PLC w sterowaniu urządzeniami i liniami technologicznymi
■ Projektowanie systemów czasu rzeczywistego

Oferta w zakresie tworzenia oprogramowania komputerowego:

■ Tworzenie okienkowego oprogramowania komputerowego w języku wysokiego poziomu C++
■ Projektowanie baz danych i łączenie ich z okienkowym interfejsem użytkownika
■ Projektowanie systemów sterowania opartych na układach mikroprocesorowych
Offer of cooperation in the field of process automation:

■ Design of mechatronic systems with pneumatic, electric and hydraulic servo control
■ Development of applications for automated production lines and multi-robot systems
■ Development of applications for robotic manufacturing systems
■ Machine vision systems for robotic arc welding systems
■ Virtual prototyping of robotic manufacturing systems
■ Design of fully automated industrial control systems
■ Measurement and data acquisition applications using LabView
■ Prototyping of control embedded systems
■ Development of industrial network architecture
■ Design of production lines and machines with PLC controllers
■ Real time control system design

Offer of cooperation in the field of computer programming:

■ Create window software in a high level language C++
■ Designing databases and combine them with window user interface
■ Design of control systems based on microprocessor systems
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.14 Automation and Robotics
5.16 Information Technologies