Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

Dr inż. Marzena Mięsikowska

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Mechanics
Position: Adiunkt
E-mail: marzena@tu.kielce.pl
Address: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:+48 41 34 24 334
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
cyfrowe przetwarzanie sygnałówdigital signal processing
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Aparatura do pomiaru hałasu i drgańNoise and Vibration measurements equipment
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski, AngielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Pomiar, identyfikacja zagrożeń oraz ocena ryzyka w środowisku pracyThe measurement, the identification of hazard and the risk assessment in industry - workplace
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Data i numer patentu: 2009-07-29 A1 388664
Sposób i urządzenie do oceny jakości głosu
Marzena Mięsikowska, Leszek Radziszewski
Klasyfikacja: G10L11/00; G10L15/08
Publikacja: BUP 26/2009 2009-12-21
Data i numer patentu: 2009-07-29 A1 388664
Method and device for voice quality assessment
Marzena Mięsikowska, Leszek Radziszewski
Classification: G10L11/00; G10L15/08
Publication: BUP 26/2009 2009-12-21
Informacje dodatkoweAdditional information
Autor publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych, materiałach konferencyjnych konferencji międzynarodowych i krajowych.Authors of publications in Polish Journals and International Journals, and in conference proceedings of International and local conferences.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.14 Automation and Robotics