Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

doktor Andrzej Brzoza

Faculty: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department: Department of Transportation Ingieneering
Position: adiunkt
E-mail: a.brzoza@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 pok. 223, 25-314 Kielce
Phone number:41 3424501
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
mechanika styku ciał
tarcie
chropowatość
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, rosyjski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
badania tarcia ciał, modelowanie
Informacje dodatkoweAdditional information
Brzoza, A., Pauk, V., “Axisymmetric frictional contact involving boundary roughness”, 6th European Solid Mechanics Conference, Budapest, Hungary 2006. (address: http://esmc2006.mm.bme.hu/cdproc/MS05/009_031.pdf data dostępu 2013.10.30)
Brzoza, A., Pauk, V., “Axially symmetric contact involving friction and boundary roughness”, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, PTMTS, 45, No 2, pp. 277–288, Warsaw 2007.
Brzoza, A., Pauk, V., “Zagadnienie kontaktu skręcania dla sztywnego stempla i chro-powa¬tej sprężystej półprzestrzeni”, Materiały konferencyjne (wersja elektroniczna), Pierwszy Kongres Mechaniki Polskiej, Warszawa, 28–31 sierpnia 2007 r. (8 stron).
Brzoza, A., Pauk, V., “Effects of the punch geometry on partial slip in the torsional contact for rough half-space”, 7th Ukrainian-Polish Science Symposium, Reports, pp. 58-59, Lviv, September 5-9, 2007.
Brzoza, A., Pauk, V., “Torsion of rough elastic half-space by rigid punch”, Archive of Applied Mechanics, Volume 78, pp. 531-542, Number 7/July, Springer 2008.
Brzoza, A. “Wpływ chropowatości i tekstury nawierzchni na przyczepność w osiowo-symetrycznym zagadnieniu kontaktowym”, ISBN 978-83-88906-58-9, 56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Krynica, s. 243-251, Wrzesień 19-24, 2010.
Brzoza, A. “Torsional contact conditions including partial slips”, ISSN 1231-5478, Logistyka, 3/2012, s. 193-202, Maj-Czerwiec 2012.
Brzoza, A., Muszyński, M., “Kontakt skrętny z uwzględnieniem częściowych poślizgów dla stempla stożkowego”, ISSN 1232-3829, Technika Transportu Szynowego, 9/2012, s. 659-665, Grudzień 2012.
Brzoza, A. “Kontakt skrętny w ramach modelu Greenwooda-Williamsona”, ISSN 1232-3829, Technika Transportu Szynowego, 10/2013, s. 361-387, Grudzień 2013.
Brzoza, A. „Model liniowy i stochastyczny osiowosymetrycznego kontaktu skrętnego z uwzględnieniem sił tarcia i powierzchniowej chropowatości”, ISSN 1231-5478, Logistyka, 2/2014.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
tarcie, chropowatość 2.1 Mathematics
2.2 Physics
5.6 Civil Engineering