Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab. inż. Norbert Radek

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Operation Engineering
Position: Adiunkt
E-mail: norrad@tu.kielce.pl
Address: Al. 1000-lecia P. P. 7, 25-314 Kielce
Phone number:(041) 34 24 518
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
inżynieria powierzchni, powłoki elektroiskrowe, tribologia
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Elektrodrążarka drutowa typ BP-09d
System do spawania plazmowego Plasma Box AC/DC
Przecinarka plazmowa Powermax 1650
Urządzenia do nanoszenia powłok elektroiskrowych EIL-8A, ELFA-541, ELFA-512
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Kształtowanie własności powierzchniowych materiałów poprzez nanoszenie powłok obróbką elektroiskrową i laserową
Opracowanie technologii cięcia elektroerozyjnego oraz spawania i cięcia plazmowego
Badania eksploatacyjne wytworzonych warstw powierzchniowych - badania tribologiczne, pomiary mikrotwardości i makrogeometrii powierzchni, obserwacje stereoskopowe
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
1. Sposób wytwarzania powłok cynkowych i napraw powłok cynkowych; Depczyński Wojciech, Radek Norbert; A1 380946; 2009, PL 203009 B1
2. Farba na bazie nitrocelulozy, zwłaszcza do ochrony sezonowej oraz sposób usuwania powłoki lakierniczej; Radek Norbert, Pauli Rafał; A1 401705; 2012
Informacje dodatkoweAdditional information
• Autor lub współautor 2 monografii, 1 skryptu oraz 206 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz materiałach konferencji, głównie międzynarodowych.
• Liczba cytowań - 61
• Kierownik, główny wykonawca oraz wykonawca w projektach badawczych finansowanych przez MNiSzW, NCN oraz NCBiR oraz kierownik ze strony polskiej projektu Słowacko-Polskiego SK-PL-0034-12 „Research of Tribological Properties of Electro-spark Deposited Coatings”.
• Członek Zespołu Systemów Eksploatacji - Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2007-2010.
• Członek Rady Naukowej Ukraińsko-Polskiego Instytutu Tribologii i Tribologicznego Materiałoznawstwa;
• Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - „dla młodych naukowców” (2004-2005);
• Laureat tytułu „Złoty inżynier” w kategorii „Młody - do 35 lat” w konkursie organizowanym przez redakcje Przeglądu Technicznego (2005).
Słowa kluczoweDziedziny nauki
obróbka laserowa, obróbka elektroiskrowa, tribologia 5.4 Mechanical Engineering
5.7 Materials Science and Materials Engineering