Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

mgr inż. Grzegorz Witkowski

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: The Centre for Laser Technologies of Metals
Position: Asystent
E-mail: gwitkowski@tu.kielce.pl
Address:
Phone number:501021433
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
teoria sterowania automatycznego
automatyzacja procesów technologicznych
układy sterowania
automatic control theory
automation of technological processes
control system
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Robot Kuka KR-15/2
Systemy czasu rzeczywistego oparte o rozwiązania CompactRio
Kuka KR-15/2 robot
CompactRio based RT systems
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski
angielski
rosyjski
polish
english
russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
projektowanie maszyn i mechanizmów
projektowanie urządzeń mechatronicznych
tworzenie aplikacji pomiarowych, kontrolno – pomiarowych w oparciu o oprogramowanie LabView
Design of machines and mechanisms
Design of mechatronic systems
Measurement and data acquisition applications using LabView
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.1 Mechanics
5.2 Machine Design
5.3 Machine Technology
5.14 Automation and Robotics
5.19 Computer Methods in Science
5.21 Production Engineering