Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Agnieszka Czajkowska

Faculty: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department: Department of Strength of Materials and Concrete Structures
Position: adiunkt
E-mail: aczajkowska@tu.kielce.pl
Address: 25-640 Kielce
Phone number:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
inżynieria produkcji, odlewnictwo, Total Productive Maintenance, jakośćproduction engineering, molding, Total Productive Maintenance, Quality
Języki komunikacjiLanguages of communication
polskiPolish language
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
ocena zdolności jakościowej procesów, identyfikacja wąskich gardeł, identyfikacja determinant jakości wyrobów,
Informacje dodatkoweAdditional information
Publikacje z zakresu zarządzania jakością, zarządzania produkcja, eksploatacji maszyn.
Lp. Opis
1. ULEWICZ Robert, CZAJKOWSKA Agnieszka, MAZUR Magdalena
Analyses of Incompatibilities' Causes of Household Goods. Chapter 4.
W:Conditions of Machines Operating and Quality Products. Monography. Editing and Scientific Elaboration Stanisław Borkowski, Jacek Selejdak. Lviv: Wyd.Liga-Press 2011, s.45-56; rys.tab.bibliogr.poz.11.
Rozdział w monografii
publikacja obca
ISBN 978-966-397-8

2. KONSTANCIAK Manuela, JAGUSIAK Marta, CZAJKOWSKA Agnieszka
Analysis of Causes of Nonconformities Occurred in a Spin Dryer. Chapter 1.
W:Quality. Technological Improvement. Monography. Editing and Scientific Elaboration Stanisław Borkowski, Tomasz Lipiński. Trnava: Publish.TRIPSOFT 2011, s.9-20; rys.tab.bibliogr.poz.9.
Rozdział w monografii, ISBN 978-80-89291-44-1

3. BORKOWSKI Stanisław, ULEWICZ Robert, CZAJKOWSKA Agnieszka
BOST Method - New Way to Quality. Chapter 11.
W:Quality Product Improvement. Monography. Editing and Scientific Elaboration Stanisław Borkowski, Robert Ulewicz. Trnava: Publish.TRIPSOFT 2011, s.137-150; rys.tab.bibliogr.poz.6.
Rozdział w monografii, ISBN 978-80-89291-41-0

4. BORKOWSKI Stanisław, CZAJKOWSKA Agnieszka
Influence of the Effectiveness of Machines Maintenance on the Quality of Casts. Chapter 1.
W:Quality Improvement. Monography. Editing and Scientific Elaboration Stanisław Borkowski, Joanna Rosak-Szyrocka. Trnava: Publish.TRIPSOFT 2011, s.9-24; rys.tab.bibliogr.poz.15.
Rozdział w monografii, ISBN 978-80-89291-43-4

5. BORKOWSKI Stanisław, CZAJKOWSKA Agnieszka, MIELCZAREK Krzysztof
Problems of the Quality Control in the Foundry. Chapter 7.
W:Toyotarity. Control in Organizations. Monography. Editing and Scientific Elaboration Stanisław Borkowski, Agnieszka Czajkowska. Dnipropetrovsk: Publish.Yurii V. Makovetsky 2011, s.105-120; rys.tab.bibliogr.poz.7.
Rozdział w monografii, ISBN 978-966-1507-76-9

6. KONSTANCIAK Manuela, JAGUSIAK-KOCIK Marta, CZAJKOWSKA Agnieszka
Quality Management in Production of PET Bottles. Chapter 7.
W:Production Improvement. Monography. Editing and Scientific Elaboration Stanisław Borkowski, Manuela Konstanciak. Trnava: Publish.TRIPSOFT 2011, s.94-104; rys.tab.bibliogr.poz.8.
Rozdział w monografii, ISBN 978-80-89291-45-8

7. BORKOWSKI Stanisław, JAGUSIAK-KOCIK Marta, CZAJKOWSKA Agnieszka
Rank Safety Work in Enterprises Mission. Chapter 3.
W:Toyotarity. Elements of the Organization's Mission. Monography. Editing and Scientific Elaboration Stanisław Borkowski, Dorota Klimecka-Tatar. Dnipropetrovsk: Publish.Yurii V. Makovetsky 2011, s.41-56; rys.tab.bibliogr.poz.13.
Rozdział w monografii, ISBN 978-966-1507-70-7

8. ULEWICZ Robert, KRUZEL Robert, CZAJKOWSKA Agnieszka
Structure of the Incompatibilities of the Small Sizes Product. Chapter 3.
W:Conditions of Machines Operating and Quality Products. Monography. Editing and Scientific Elaboration Stanisław Borkowski, Jacek Selejdak. Lviv: Wyd.Liga-Press 2011, s.33-44; rys.tab.bibliogr.poz.21.
Rozdział w monografii, ISBN 978-966-397-8

9. BORKOWSKI Stanisław, CZAJKOWSKA Agnieszka
The Identification of Critical Causes Reducing the Quality of Finished Product. Chapter 7.
W:Quality Improvement of Products. Monography. Editing and Scientific Elaboration Stanisław Borkowski, Jacek Selejdak. Trnava: Publish.TRIPSOFT 2011, s.103-116; rys.tab.bibliogr.poz.10.
Rozdział w monografii, ISBN 978-80-89291-42-7

10. BORKOWSKI Stanisław, CZAJKOWSKA Agnieszka
Toyotarity. Control in Organizations. Monography. Editing and Scientific Elaboration Stanisław Borkowski, Agnieszka Czajkowska.
Dnipropetrovsk: Publish.Yurii V. Makovetsky 2011, 181 /1/s.; rys.tab.bibliogr.
Monografia, ISBN 978-966-1507-76-9

11. Paweł Kossakowski, Wiktor Wciślik, Agnieszka Czajkowska, Renata Stasiak-Betlejewska: Cloud Computing as a Tool of the Future for the Quality Production Improvement. Chapter 1.W: Quality Control Meaning in Products and Processes Improvement. Monography. Editing and Scientific Elaboration Stanisław Borkowski, Piotr Sygut. Rozdział w monografii , Faculty of Logistics, University of Maribor, 2013, s. 9-20, ISBN 978-961-6562-70-6

12. A. Czajkowska, P. Kossakowski, W. Wciślik: Quality level analysis of the semi-products receiving by steel continuous casting technology. Chapter 2. W:Quality Control Meaning in Products and Processes Improvement. Monography. Editing and Scientific Elaboration Stanisław Borkowski, Piotr Sygut., Rozdział w monografii, Faculty of Logistics, University of Maribor, 2013, s. 9-20 , ISBN 978-961-6562-70-6

13. Kossakowski Paweł, Wciślik Wiktor, Czajkowska Agnieszka: Optimization of the design process using computer object modeling system [w:] Services chain improvement; Rozdział w monografii, Faculty of Logistic, University of Maribor, Celje; 2013, 47–58, ISBN 978-961-6562-71-3

14. Czajkowska Agnieszka, Kossakowski Paweł, Wciślik Wiktor, Stasiak-Betlejewska Renata : Application of Electron Scanning Microscope in the Analysis of the Structure of Casting Non-Conformities Aimed at Optimization of Technological Process Parameters MANUFACTURING TECHNOLOGY, June 2013, Vol. 13, No. 2, 164-169, 1213–2489

15 Czajkowska Agnieszka: OEE Coefficient Applying In The Chosen Technological Process Effectiveness Analysis [W:] Toyotarity. Economic Issues Editing And Scientific Elaboration Stanisław Borkowski Tatiana Ćorejova, s. 102-113 , ISBN 978-605-5343-82-8

16. Agnieszka Czajkowska: USE OF OEE COEFFICIENT FOR IDENTIFICATION OF BOTTLENECKS FOR PRESSURE DIE CASTING PROCESSES, METAL 2014 - 23rd International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2014. Conference Proceedings; 2014.

17. Stanisław Borkowski • Agnieszka Czajkowska, Renata Stasiak-Betlejewska • Atul B. Borade Application of TPM indicators for analyzing work time of machines used in the pressure die casting, Journal of Industrial Engineering International (2014) DOI 10.1007/s40092-014-0055-9

18. Agnieszka Czajkowska, Renata Stasiak-Betlejewska: Analysis of the economy globalization impact on the chosen Visegrad production company functioning [in:] Possibilities for development of business cluster network between SMEs from Visegrad countries and Serbia, University of Belgrade, Bor 2014.
19 Agnieszka Czajkowska, Patrycja Minda: ZASTOSOWANIE NARZĘDZI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DO ANALIZY PROCESU LOGISTYCZNEGO W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE [in:]Komplementarność koncepcji zarządzania i logistyki. T.1. Strategia i dystrybucja w logistyce produkcji i usług. Monografia. Red. nauk. Marta Kadłubek., Sekcja Wydaw. WZ PCzęst., Częstochowa 20014, ISBN 978-83-63500-85-6.

20 Agnieszka Czajkowska: Zastosowanie analizy SWOT do wskazania strategii działania
wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego [w:] WYBRANE ZAGADNIENIA PRODUKCJI I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLE, praca zbiorowa pod redakcją naukową dr hab. inż. Anny Konstanciak, dr inż. Edyty Kardas, Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej s114-125. ISBN 978-83-63989-19-4
I have 82 publications in the field of quality management, production, operation of machinery.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.21 Production Engineering