Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab. inż Beata Hejmanowska

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Geotechnics, Geomatics and Waste Management
Position: prof. PŚw
E-mail: bhejmanowska@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:+48605061510
Strony WWW:https://sites.google.com/site/pswwisgiebh/home
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
geomatyka, fotogrametria, teledetekcja, GISgeomatics, photogrammetry, remote sensing and GIS
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
oprogramowanie do fotogrametrii i teledetekcji (PCI Geomatics, ILWIS)
oprogramowanie do GIS (Quantum GIS)
software for photogrammetry and remote sensing (PCI Geomatics, ILWIS)
software for GIS (Quantum GIS)
Języki komunikacjiLanguages of communication
angielski, niemiecki, francuski, włoskiEnglish, German, French, Italian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
ekspertyzy w zakresie:
1. Tworzenia: ortofotomap ze zdjęć lotniczych i satelitarnych, map użytkowania/pokrycia terenu, numerycznych modeli terenu w tym z wykorzystaniem danych lidarowych, modeli 3D
2. Opracowanie systemów informacji przestrzennych, wspomaganie podejmowania decyzji z wykorzystaniem narzędzi GIS w tym dla potrzeb modelowania zagrożenia powodziowego i systemu dopłat bezpośrednich do rolnictwa