Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Piotr Thomas

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Computing and Armament
Position: adiunkt
E-mail: thomas@tu.kielce.pl
Address: al. 1000-lecia P.P.7, 25-314 Kielce
Phone number:41 34 24 373
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
1. Wyciskanie współbieżne, przeciwbieżne i złożone.
2. Symulacja komputerowa procesów przeróbki plastycznej.
3. Plastyczne odkształcenie w kształtowaniu mikrostruktury i własności mechanicznych magnezu i jego stopów.
4. Projektowanie technologii tłoczenia wytłoczek.
5. Projektowanie technologii kucia matrycowego odkuwek.
6. Badania wytrzymałościowe zawiesi hakowych dla energetyki.
7. Badania doświadczalne kształtowania zwężek z rur poprzez rozpęczanie i obciskanie.
1. Backward extrusion, forward extrusion, combinede extrusion.
2. Computer simulations plastic working process.
3. Forming of magnesium and its alloys.
4. Design press forming technology.
5. Design die forging technology of forgings.
6. Mechanical testing.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
1. Maszyna wytrzymałościowa ZD-100 o maksymalnym obciążeniu 1000kN, świadectwo wzorcowania nr 505-W12/421/338-W1-12, maszyna spełnia wymagania metrologiczne dla klasy 1.
2. Maszyna wytrzymałościowa LabTest 5.20SP1 o maksymalnym obciążeniu 20kN, świadectwo wzorcowania 506-W12/421/338-W1-12, maszyna spełnia wymagania metrologiczne dla klasy 0,5.
3. Maszyna wytrzymałościowa R-20 o maksymalnym obciążeniu 200kN, świadectwo wzorcowania 539-W12/464/350-W1-13.
4.Znakowarka próbek do testów wytrzymałościowych TA500.
5. Walcarka wzdłużna DUO-100.
6. Prasa mimośrodowa PMS-100A.
7. Walcarka poprzeczna WPM-120..
8. Prasa z wahającą matrycą PXW-100A.
9. Prasa śrubowa hydrauliczna PSHT-250.
10. Prasa hydrauliczna BUSSMANN.
11. Przyrząd do badania tłoczności metodą Erichsena
1. Testing machine ZD-100
2. Testing machine LabTest 5.20SP1.
3. Testing machine R-20.
4. Stamping machine TA500
5. Two-high mill stand DUO-100.
6. Eccentric press PMS-100A.
7. Transverse rolling mill WPM-120.
8. Press with self-alignig die PXW-100A.
9. Hydraulic screw press PSHT-250.
10. Hydraulical press Bussmann
11. Cupping test machine.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, niemiecki, rosyjskiPolisch, German, Russian.
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
1.Ocena przydatności blach do tłoczenia (określenie własności mechanicznych, badanie tłoczności blach w próbach Erichsena i Engelhardta, wyznaczenie anizotropii normalnej i płaskiej blach)
2. Badania własności mechanicznych w statycznej próbie rozciągania próbek płaskich, okrągłych i rur
3. Redukcja średnic wałków i rur oraz wykonanie wielowypustów metodą walcowania poprzecznego na walcarce WPM-120.
4. Redukcja grubości płaskowników z metali nieżelaznych metodą walcowania wzdłużnego
5. Wyznaczenie współczynnika tarcia metodą maksymalnego gniotu w procesie walcowania wzdłużnego blach oraz zgniatania pierścieni Burgdorfa.
6.Możliwość przeprowadzenia prób (badań) doświadczalnych w zakresie następujących procesów obróbki plastycznej: wytłaczania wytłoczek walcowych, kwadratowych i prostokątnych; przetłaczania wytłoczek walcowych; wyciągania wytłoczek walcowych; ciągnienia prętów; wyciskania detali naczyniowych metodą klasyczną i z wahającą matrycą; wyciskania profili pełnych i pustych, wyciskania złożonego; gięcia blach (wyginania, zginania i zwijania); gięcia rur metodą przepychania i na oporach rolkowych; rozpęczania hydromechanicznego łączników z rur; rozpęczania rur narzędziami sztywnymi; obciskania zwężek rurowych; wywijania obrzeży otworów w wyrobach z blach, przepychania prętów.
1. Evaluation of the usefulness metal stamping (determination of mechanical properties, the test plates with Erichsen and Engelhardt methods, setting normal anisotropy and planar sheet).
2. Determination of mechanical properties in the static tensile test specimens flat, round and pipes.
3. Reduced diameter shafts and pipes, and the execution of splines on the mill WPM-120.
4. Reducing the thickness of flat bars of metals by the longitudinal rolling
5. Determination of the coefficient of friction by the maximum reduction rates in the the longitudinal rolling and crushing metal rings Burgdorf.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
obróbka plastyczna, wyciskanie, ciągnienie wytłoczek, kucie matrycowe,walcowanie, ciągnienie, odkształcenie plastyczne, maszyny technologiczne 5.2 Machine Design
5.3 Machine Technology
5.8.2 Metallurgy, Foundry Engineering, Metals Processing