Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

prof. dr hab. inż. Mirosław Wciślik

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Devices and Systems in Automatic Control
Position: prof.PŚk
E-mail: wcislik@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25314 Kielce
Phone number:+48413424212
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Automatyka przemysłowa,
Sterowanie procesami przemysłowymi,
Regulatory przemysłowe - optymalizacja nastaw,
Programowanie sterowników PLC, PAC i mikrokontrolerów,
MATLAB, metody numeryczne, modelowanie układów dynamicznych,
Procesy dynamiczne systemu elektrodynamicznego
Problemy jakości zasilania, kompensacji mocy biernej,
Sterowanie procesem elektrostalowniczym
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
System do badania zgodności urządzeń elektrycznych,
Pracownia kompatybilności urządzeń elektrycznych (zakłócenia: ESD, Surge, Burst, Pole magnetyczne)
udary napięciowe, Szybkie
Stanowisko do montażu układów elektronicznych,
Uniwersalne, programowalne układy pomiarowe,
Kalibratory
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski , Angielski, Rosyjski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Kursy programowania sterowników PLC, PAC i mikro-kontrolerów ARM,
Pomiary parametrów układu zasilania elektroenergetycznego,
Kompensacja mocy biernej
Pomiary parametrów pieców łukowych,
Konstrukcja specjalizowanych elektronicznych układów pomiarowych, sterujących,
Układy pomiarowe, monitorowania, sterowania
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Patenty - 3,
Zgłoszenia patentowe - 25,
Wzór użytkowy -1,
Informacje dodatkoweAdditional information
ok. 180 publikacji, udział - ok. 50 konferencjach, Nagroda sekretarza PAN,
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odznaczenia państwowe i branżowe,
Promotor pracy dyplomowej która zajełą II miejsce w konkursie Siemensa w 2013 roku
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.10 Electrical Engineering
5.11 electroenergetics
5.14 Automation and Robotics
5.15 Electronics
5.18 Technique in Medicine
5.19 Computer Methods in Science