Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Anna Stępień

Faculty: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department: Department of Building Engineering Technologies and Organization
Position: adiunkt
E-mail: a.stepien@tu.kielce.pl
Address: Al.1000-lecia P.P.7, 25-314 Kielce
Phone number:
Strony WWW:http://www. tu.kielce.pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Odporność ogniowa materiałów budowlanych, technologie i innowacje w budownictwie, ochrona człowieka i środowiska przed negatywnym wpływem wybranych czynników środowiskowych, rozwój zrównoważony, mikrostruktura w materiałach budowlanych, chemia budowlana, akustyka budowlana, budownictwo podziemne. optymalizacja deskowań, mikrostruktura wyrobów silikatowych i betonowych, ognioodporność wyrobów budowlanych (zwłaszcza konstrukcyjnych) fire resistance of materials, building chemistry, technology and innovation in the construction industry, the protection of human and the environment against adverse effects of some environmental factors, sustainable development, microstructure in building materials, building acoustics, underground construction, formwork.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Stanowisko badawcze do określania izolacyjności akustycznej elementów budowlanych, zwłaszcza silikatowych i betonowych wg patentu PL205358The test site to determine the acoustic insulation of the building elements, especially calcium silicate and concrete by patent PL205358
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, francuski (poziom podstawowy) Polish, English, French (elementary level)
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badania dźwiękoizolacyjności materiałów termoizolacyjnych, silikatowych i betonowych, badania mikrostruktury wyrobów silikatowych i betonowych.
Wpływ czynników zewnętrznych na reakcję CaO-SiO2-H2O.
Optymalizacja i modyfikacja procesu autoklawizacji wyrobów wapienno-piaskowych.
The acoustic isolation and sound attenuation of the thermal insulation materials, microstructure of the sand-lime bricks/products and concrete as well.
The impact of external factors on the reaction between CaO-SiO2-H2O.
Optimization and modification of the autoclaving process of the sand-lime products.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
PATENTY I ZGŁOSZENIA PATENTOWE:
1. Dachowski R., Jasińska I., Stępień A. Zastosowanie granulatu szkła spienionego oraz polikrzemianu litu jako dodatków w wyrobach z masy silikatowej.
Zgłoszenie patentu P.407967, 2014.
2. Stępień A., Dachowski R. Zastosowanie krzemianu litu jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej. Patent według zgłoszenia patentowego P.396498. 2013.
3. Stępień A., Dachowski R. Zastosowanie kruszywa barytowego jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej. Patent według zgłoszenia patentowego P.396499. 2013.
4. Dachowski R., Stępień A. Zastosowanie grafitu technicznego jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej. Patent według zgłoszenia patentowego P.393518. In 2013.
5. Stępień A., Dachowski R. Masa na wyroby silikatowe. Zgłoszenie patentu P.396499, 2011.
6. Dachowski R., Stępień A. Sposób oraz stanowisko badawcze do określania izolacyjności akustycznej elementów budowlanych, zwłaszcza silikatowych i betonowych. Patent PL205358, 2009.
PATENTS AND APPLICATIONS FOR A PATENT
1. Dachowski R., Jasinska I., Stępień A., Application of foamed glass granulate and the lithium polysilicate as additives in the mass of silicate products (sand-lime bricks).
Patent according to the application for a patent P.40796, 2014 (30%).
2. Stepien A., Dachowski R. Impact of lithium silicate as an additive to the mass of silicate products. Patent (PL 216588) according to the appl. for a patent P.396498, 2013 (50%).
3. Stepien A., Dachowski R. Impact of barite aggregate as an additive to the mass of silicate products. Patent (PL 216687) according to the appl. for a patent P.396499, 2013 (50%).
4. Dachowski R., Stępień A. Impact of technical graphite as an additive to the mass of silicate products. Patent (PL 217354) acc.to the appl.for a patent P.393518, 2013 (50%).
5. Stępień A., Dachowski R. Mass of silicate products. Patent appl. P.396499, 2011 (50%).
6. Dachowski R., Stępień A. Method and research to determine acoustic insulation of building elements and calcium silicate and concrete materials in particular.
Patent PL205358, 2009 (50%).
Informacje dodatkoweAdditional information
ARTYKUŁY ZAGRANICZNE:
1. Stepien A., Leśniak M., Sitarz M. A Sustainable Autoclaved Material Made of Glass Sand, Buildings 2019, 9(11), 232. https://doi.org/10.3390/buildings9110232
2. Stepien A., Kostrzewa P., Dachowski R. Influence of barium and lithium compounds on
silica autoclaved materials properties and on the microstructure. Journal of Cleaner Production,
Volume 236, 1 November 2019, 117507. DOI.org/10.1016/j.jclepro.2019.06.338.
3. Anna Stepien, Paulina Kostrzewa “The Impact of Basalt Components on the Structure of Bricks Formed as a Result of Hydrothermal Treatment”, Buildings 2019, 9(9), 192. https://doi.org/10.3390/buildings9090192.
4. Stępień A., Kostrzewa P. “The impact of glass components on the quality and strength
of silicate autoclaved materials”: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering,
WMCAUS, June 2018, Prague, Czech Republic.
5. Stępień A., Potrzeszcz-Sut B., Kostrzewa P. “Influence and application of glass cullet
in autoclaved materials”: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, WMCAUS, June 2018, Prague, Czech Republic [WoS];
6. Kostrzewa P., Stępień A. “Sand-lime composites with basalt fibers”: MATEC Web of Conferences, vol. 174 (2018), pp. 1-9 [Web of Science].
7. Komisarczyk K., Stepien A., Dachowski, R. “Changing the method of compaction of autoclaved building materials modified by diabase and barite aggregate”: MATEC Web of Conferences, vol. 174 (2018), [Web of Science].
8. Kostrzewa P., Stepien A. “Autoclaved sand – lime product with polypropylene mesh”:
IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 245 (2017),Volume 245,
World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium – WMCAUS, 12–16 June 2017, Prague, Czech Republic. Published online: 4 November 2017 [WoS];
9. Komisarczyk K., Stepien A., Optimization the composition of sand-lime products modified of
diabase aggregate, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 251,
conference 1 (IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 251 (2017) 012019
doi:10.1088/1757-899X/251/1/012019). The 3rd International Conference on Innovative
Materials, Structures and Technologies (IMST 2017) 27-29 September 2017, Riga, Latvia.
10. Kostrzewa P., Stepien A. Autoclaved sand – lime product with polypropylene mesh. WMCAUS 2017 Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture-Urban Planning Symposium, 12-16 June, 2017 – Prague (Czech Republic).
11.Stepien A. The impact of glass additives on the functional and microstructural properties of sand-lime bricks, ICCEACEP 2017 : 19th International Conference on Civil Engineering and Adapting Civil Engineering Practice, March, 5-6, 2017, Rome, Italy.
12. Stepien A. The impact of barium sulfate on the microstructural and mechanical properties of autoclaved silicate products. Lithuania, Vilnius, 9th International Conference “Environmental Engineering” (22-23 May 2014), (http://leidykla.vgtu.lt/conferences/ENVIRO_2014/Abstracts/1/055.html)
13. Dachowski R., Stępień A. Impact of modification of sand-lime mass with organic compounds on the microstructure and mechanical features of silicate bricks. Lithuania, Vilnius, 9th International Conference “Environmental Engineering” (22-23 May 2014), http://leidykla.vgtu.lt/conferences/ENVIRO_2014/Articles/1/011_Dachowski.pdf
14. Стенпень А. Улучшєниє физико-мєханичєских свойств cиликатных изделий.
Харкив 2012, s. 149-153.
15. Stępień A., Dachowski R. The impact of barium aggregate on the microstructure of sand-lime products.
Advanced Materials Research Vols. 250-253 (2011) pp 618-621, (http://www.gbv.de/dms/tib-ub-hannover/664111637.pdf).
16. Dachowski R., Stępień A. The impact of various additives on the microstructure of silicate products.
Procedia Engineering 21 (2011) 1173-1178. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705811049617)
17. Dachowski R., Stępień A. The impact of technical graphite on the structure and compressive strength of calcium silicate products. 9th European Conference of Young Research and Science Workers. TRANSCOM 2011. Žilina. 2011, s.23-26.
18. Стенпень А. Методика исследований звукоизоляционных свойств cиликатных изделий.
Комунальне Господарство. Выпуск 97. Харкив 2011. 62-66.
19. Dachowski R., Stępień A. Structural modification of sand-lime blocks regarding their physical and mechanical features.
8th fib International, PhD Symposium in Civil Engineering. Kgs, Lyngby, Denmark, June 20-23, 2010, s.413-417.
20. Dachowski R., Stępień A. Examination of physical characteristics of the modified sand-lime products.
8th European Conference of Young Research and Science Workers. TRANSCOM 2009. Žilina, s.35-38.
21. Dachowski R., Stępień A. Issledowanije zvykoizoliacionnych swojstw silikatnych izdielij. Fizyczni metodi ta zasobi kontrolu seredowiszcz, materiałów ta wirobiw. Nieruniwnyj kontrol materiałów i konstrukcji.
Nacjonalna Akademia Nauk Ukrainy, Lviv, 2009, s.150-153.
22. Dachowski R., Stępień A. Acoustic isolation examination of sand-lime products. The XIV International Scientific-Technical Conference and Exhibition:
Electromagnetic and acoustical methods and means for nondestructive testing of materials and products. LEOTEST-2009. Lviv. 2009, s.23-24.

ARTYKUŁY KRAJOWE:
1. Kostrzewa P., Stępień A., Dziadek K., Szmidt A. Technological aspect of brick production using the method of autoclaving: Structure and Environment, vol. 11, No.3/2018 [9 pkt MNiSW];
2. Stępień Anna, Kostrzewa P., Jakubowski P. Mikroklimat i właściwości zdrowotne przegród budowlanych wykonanych z materiałów autoklawizowanych/Microclimate and health properties of building partitions made of autoclaved materials:
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej/ Bulletin of the Military University of Technology – September 2018 [8 pkt MNiSW].
3. Stepien A., Komisarczyk K. Distribution of meso- and macropores in the sand-lime products
determined by mercury porosimetry. CORROSION PROTECTION 1s /A/2016 ISSN: 0473-7733.
4. Stepien A. The modification of the sand-lime products. BUILDING MATERIALS, 12/2015, ISSN 0137-2971.
5. Stępień A. Influence of lithium silicate on microstructural and mechanical properties of autoclaved silicate products. TECHNICAL TRANSACTIONS, Civil Engineering (ISSUE 1-B, p.65), Engineering of Construction Projects, Cracow 2014 (26-28 June 2014).
6. Dachowski R., Stępień A. Wpływ modyfikacji wyrobów silikatowych związkami organicznymi na ich mikrostrukturę i właściwości mechaniczne. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej. 13/2012, s.57-62.
7.Stępień A. Wpływ kruszywa bazaltowego na porowatość i wytrzymałość wyrobów silikatowych.
Zagadnienia materiałowe w budownictwie i inżynierii środowiska pod red. M. Iwańskiego. Politechnika Świętokrzyska. Kielce 2012, s.37-46.
8. Stępień A. Microstructural and funcional properties of silicate products modified with basalt aggregate.
STRUCTURE AND ENVIRONMENT 1/2012, Kielce University of Technology.
9. Dachowski R., Stępień A. Research on sand-lime products regarding their physical and mechanical features. STRUCTURE AND ENVIRONMENT 1/2010, Kielce University of Technology, pp.5-8.
10. Stępień A. Impact of basalt aggregate on porosity and strength of silicate products. STRUCTURE AND ENVIRONMENT 3/2010, vol.2, Kielce University of Technology, pp.14-20.
11. Stępień A. Kierunki badań wyrobów silikatowych pod kątem polepszenia ich izolacyjności akustycznej.
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Wyd. Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2008, s.308-311.
12. Dachowski R., Stępień A. Efektywność techniczno-ekonomiczna stosowania wyrobów silikatowych z polepszoną ich izolacyjnością akustyczną.
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Wyd. Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2008, s.56-60.

KONFERENCJE:
1. Komisarczyk K., Stepien A., Optimization the composition of sand-lime products modified of
diabase aggregate, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 251,
conference 1 (IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 251 (2017) 012019
doi:10.1088/1757-899X/251/1/012019). The 3rd International Conference on Innovative
Materials, Structures and Technologies (IMST 2017) 27-29 September 2017, Riga, Latvia.
2. Kostrzewa P., Stepien A. Autoclaved sand – lime product with polypropylene mesh.
WMCAUS 2017 Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture-Urban Planning
Symposium, 12-16 June, 2017 – Prague (Czech Republic).
3. Stepien A. The impact of glass additives on the functional and microstructural properties of
sand-lime bricks, ICCEACEP 2017 : 19th International Conference on Civil Engineering and
Adapting Civil Engineering Practice, March, 5-6, 2017 at Rome, Italy.
4. Stepien A. WYROBY WAPIENNO-PIASKOWE W ŚWIETLE MODYFIKACJI. International Technical Conference IPB 2015. Engineering of Construction Projects, Warsaw 2015 (October, 15-16, 2015).
5. Stępień A., The impact of barium sulfate on the microstructural and mechanical properties of autoclaved silicate products.
Lithuania, Vilnius, 9th International Conference “Environmental Engineering” (May 22-23, 2014).
6. Dachowski R., Stępień A. Impact of modification of sand-lime mass with organic compounds on the microstructure and mechanical features of silicate bricks
Lithuania, Vilnius, 9th International Conference “Environmental Engineering” (May 22-23, 2014).
7. Stępień A. Influence of lithium silicate on microstructural and mechanical properties of autoclaved silicate products. Engineering of Construction Projects, Cracow 2014 (June 26-28, 2014).
8. Dachowski R., Stępień A. Impact of modification of silicate products with organic compounds on their microstructure and mechanical features.
Engineering Projects Building. Flexible scenarios in sustainable development, Poznań – Łagów Lubuski (September 26-29, 2012).
9. Dachowski R., Stępień A. The impact of barium aggregate on the microstructure of sand-lime products.
International Conference on Civil Engineering, Architecture and Building Materials (CEABM 2011), Haikou, China (June 18-20, 2011).
10. Dachowski R., Stępień A. The impact of various additives on the microstructure of silicate products.
International Conference on Green Buildings and Sustainable Cities (GBSC 2011), Bologna, Italy (September 15-16 2011),.
11. Dachowski R., Stępień A. The impact of technical graphite on the structure and compressive strength of calcium silicate products.
9th European Conference of Young Research and Science Workers. TRANSCOM 2011, Žilina (June 2011).
12. Dachowski R., Stępień A. Structural modification of sand-lime blocks regarding their physical and mechanical features.
8th fib International, PhD Symposium in Civil Engineering. Kgs, Lyngby, Denmark, (June 20-23 2010).
13. Dachowski R., Stępień A. Examination of physical characteristics of the modified sand-lime products.
8th European Conference of Young Research and Science Workers. TRANSCOM 2009, Žilina (June 2009).

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
1] Certificate of Best Presentation Award from WASET International Scientific Research
and Experimental Development, March, 5-6, 2017, Rome, Italy ICCEACEP 2017 : 19th
International Conference on Civil Engineering and Adapting Civil Engineering Practice.
2] Gold Medal at the International Warsaw Invention Show, IWIS 2015 for the invention "The use of foam glass granulate and lithium polysilicate as additives for products made from silicate mass, Stepien A., Dachowski R., Jasinska I.
3] Wyróżnienie FIRI (1st Institute Inventors and Researchers in I.R. Iran) za najlepsze zgłoszenie patentowe w grupie materiałów budowlanych prezentowanych podczas Wystawy w Genewie (43rd International Exhibition of Inventions of Geneva – April 2015 oraz srebrny medal za wynalazek od Organizatorów Wystawy.
4] Nagroda Rektora 3-ego stopnia za prace organizacyjne na rzecz rozwoju Wydziału Budownictwa i Architektury (07.01.2014).
5] Nagroda Rektora 3-ego stopnia za prace organizacyjne na rzecz rozwoju Wydziału Budownictwa i Architektury (14.10.2012).
6] Wyróżnienie w Konkursie ŚWIĘTOKRZYSKI RACJONALIZATOR 2012 za zgłoszenia patentowe
- Dachowski R., Stępień A. Masa na wyroby silikatowe. Zgłoszenie patentowe P.396499, 2011.
- Stępień A., Dachowski R. Masa na wyroby silikatowe o podwyższonej wytrzymałości na ściskanie. Zgłoszenie patentowe P.396498, 2011.
7] Wyróżnienie w Konkursie ŚWIĘTOKRZYSKI RACJONALIZATOR 2010 za patent „Sposób oraz stanowisko badawcze do określenia izolacyjności akustycznej elementów budowlanych, zwłaszcza silikatowych i betonowych” Dachowski R., Stępień A, (08.12.2010r.)
8] Nagroda Rektora 3-ego stopnia za prace organizacyjne na rzecz rozwoju Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (14.10.2009).

STAŻE I PROJEKTY UNIJNE :
1] 03.01.2019- 07.03.2019 - Grant: Staż naukowy i realizacja Grantu MINIATURA 2 (Narodowe Centrum Nauki).
Miejsce: University of California Los Angeles, (UCLA), LA, USA.
University of California Los Angeles, 410 Westwood Plaza,
2121K Engineering V, Los Angeles, CA 90095.
Tytuł projektu: „Analiza chemiczna i mikroskopowa uwodnionych krzemianów wapnia w układzie CaO-SiO2-H2O w materiałach autoklawizowanych o niskiej zawartości wapna (mniej niż 10%) i wysokiej zawartości komponentów szklanych o strukturze amorficznej”:
[2] 01.09.2015 - 31.03.2016 Staż zagraniczny doktorski.
Miejsce: University of Sherbrooke (UdeS) , Civil Engineering Department, Sherbrooke, Quebec, Kanada.
2500, boul. de l'Université, Sherbrooke (Québec) Canada J1K 2R1.
Civil Engineering, Technical Sciences, materials engineering.
3] 01.10.-30.11.2014 - Moderator w projekcie „Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Zadanie 7 – Doskonalenie programów kształcenia we współpracy z pracodawcami i absolwentami.
4] 08.04.2014 – 30.09.2014r. „INWENCJA II – Potencjał młodych naukowców oraz transfer wiedzy i innowacji wsparciem dla kluczowych dziedzin świętokrzyskiej gospodarki”. Współpraca z Zakładem Produkcji Silikatów w Ludyni (Grupa SILIKATY).
5] 01.03.2012r. – 01.03.2013r. „INWENCJA I – Potencjał młodych naukowców oraz transfer wiedzy i innowacji wsparciem dla kluczowych dziedzin świętokrzyskiej gospodarki”. Współpraca z Zakładem Produkcji Silikatów w Ludyni (Grupa SILIKATY).
6] Październik 2013 – staż zagraniczny w ramach Projektu „Politechnika Świętokrzyska – uczelnia na miarę XXI wieku” we Francji w Dijon
(University of Burgundy in Dijon).
7] Luty 2013 - Udział w szkoleniu „Zarządzanie własnością intelektualną w praktyce.
Strategie komercjalizacji. Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
8] Grudzień 2010- Warsztaty „Techniki multimedialne, blende i e-learningowe w dydaktyce” organizowanych w ramach projektu UE p.t. „Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej”.

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA:
 Opiekun Koła Naukowego ARAGONIT (od 01.10.2014r.) działającego w ramach SIPTMB - Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych w Polsce.
Koło Naukowe Agaronit powstało z inicjatywy Profesora Wiesława Kurdowskiego (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (AGH)).
 Członek SIPTMB – Stowarzyszenie Producentów Materiałów Budowlanych w Polsce (Oddział Małopolski z siedzibą w Krakowie).
 Obrót nieruchomościami na rynku pierwotnym i wtórnym, aspekty prawne w obrocie nieruchomościami, prace remontowe i wykończeniowe, prace laboratoryjne i analityczne, analizy rynkowe poświęcone tzw. nadprodukcji, współpraca z sektorem przemysłowym.

Zainteresowania i hobby:
Szkicowanie, rysowanie, narciarstwo, gimnastyka, podróże, turystyka, taniec, muzyka, sztuki walki.

E-mail alternatywny: stepienn.ana@gmail.com
INTERNATIONAL ARTICLES
1. Stepien A., Leśniak M., Sitarz M. A Sustainable Autoclaved Material Made of Glass Sand, Buildings 2019, 9(11), 232. https://doi.org/10.3390/buildings9110232
2. Stepien A., Kostrzewa P., Dachowski R. Influence of barium and lithium compounds on
silica autoclaved materials properties and on the microstructure. Journal of Cleaner Production,
Volume 236, 1 November 2019, 117507. DOI.org/10.1016/j.jclepro.2019.06.338.
3. Anna Stepien, Paulina Kostrzewa “The Impact of Basalt Components on the Structure of Bricks Formed as a Result of Hydrothermal Treatment”, Buildings 2019, 9(9), 192. https://doi.org/10.3390/buildings9090192.
4. Stępień A., Kostrzewa P. “The impact of glass components on the quality and strength
of silicate autoclaved materials”: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering,
WMCAUS, June 2018, Prague, Czech Republic.
5. Stępień A., Potrzeszcz-Sut B., Kostrzewa P. “Influence and application of glass cullet
in autoclaved materials”: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, WMCAUS, June 2018, Prague, Czech Republic [WoS];
6. Kostrzewa P., Stępień A. “Sand-lime composites with basalt fibers”: MATEC Web of Conferences, vol. 174 (2018), pp. 1-9 [Web of Science].
7. Komisarczyk K., Stepien A., Dachowski, R. “Changing the method of compaction of autoclaved building materials modified by diabase and barite aggregate”: MATEC Web of Conferences, vol. 174 (2018), [Web of Science].
8. Komisarczyk K., Stepien A., Optimization the composition of sand-lime products modified of diabase aggregate, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 251, conference 1 (IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 251 (2017) 012019 doi:10.1088/1757-899X/251/1/012019). The 3rd International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies (IMST 2017) 27-29 September 2017, Riga, Latvia.
9. Stepien A., The Impact of Glass Additives on the Functional and Microstructural Properties of Sand-Lime, International Journal of Civil and Environmental Engineering, Vol.4, No:3, 2017. ICCEACEP 2017 : 19th International Conference on Civil Engineering and Adapting Civil Engineering Practice, March, 5-6, 2017 at Rome, Italy (https://waset.org/abstracts/63525),
https://www.researchgate.net/publication/315381983_The_impact_of_glass_additives_on_the_functional_and_microstructural_properties_of_sand-lime_bricks
10. Kostrzewa P., Stepien A. “Autoclaved sand – lime product with polypropylene mesh”:
IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 245 (2017),Volume 245,
World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium – WMCAUS, 12–16 June 2017, Prague, Czech Republic. Published online: 4 November 2017 [WoS];
11. Stępień A., The impact of barium sulfate on the microstructural and mechanical properties of autoclaved silicate products.
Lithuania, Vilnius, 9th International Conference “Environmental Engineering” (22-23 May 2014).
(http://leidykla.vgtu.lt/conferences/ENVIRO_2014/Abstracts/1/055.html)
12. Dachowski R., Stępień A. Impact of modification of sand-lime mass with organic compounds on the microstructure and mechanical features of silicate bricks.
Lithuania, Vilnius, 9th International Conference “Environmental Engineering” (22-23 May 2014).
http://leidykla.vgtu.lt/conferences/ENVIRO_2014/Articles/1/011_Dachowski.pdf
13. Стенпень А. Улучшєниє физико-мєханичєских свойств cиликатных изделий.
Харкив 2012, s. 149-153.
14. Stępień A., Dachowski R. The impact of barium aggregate on the microstructure of sand-lime products.
Advanced Materials Research Vols. 250-253 (2011) pp 618-621.
(http://www.gbv.de/dms/tib-ub-hannover/664111637.pdf)
15. Dachowski R., Stępień A. The impact of various additives on the microstructure of silicate products.
Procedia Engineering 21 (2011) 1173-1178.
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705811049617)
16. Dachowski R., Stępień A. The impact of technical graphite on the structure and compressive strength of calcium silicate products.
9th European Conference of Young Research and Science Workers. TRANSCOM 2011. Žilina. 2011, s.23-26.
17. Стенпень А. Методика исследований звукоизоляционных свойств cиликатных изделий. Комунальне Господарство. Выпуск 97. Харкив 2011. 62-66.
18. Dachowski R., Stępień A. Structural modification of sand-lime blocks regarding their physical and mechanical features.
8th fib International, PhD Symposium in Civil Engineering. Kgs, Lyngby, Denmark, June 20-23, 2010, s.413-417.
19. Dachowski R., Stępień A. Examination of physical characteristics of the modified sand-lime products.
8th European Conference of Young Research and Science Workers. TRANSCOM 2009. Žilina, s.35-38.
20. Dachowski R., Stępień A. Issledowanije zvykoizoliacionnych swojstw silikatnych izdielij. Fizyczni metodi ta zasobi kontrolu seredowiszcz, materiałów ta wirobiw. Nieruniwnyj kontrol materiałów i konstrukcji.
Nacjonalna Akademia Nauk Ukrainy, Lviv, 2009, s.150-153.
21. Dachowski R., Stępień A. Acoustic isolation examination of sand-lime products. The XIV International Scientific-Technical Conference and Exhibition:
Electromagnetic and acoustical methods and means for nondestructive testing of materials and products. LEOTEST-2009. Lviv. 2009, s.23-24.

POLISH ARTICLES
1. Kostrzewa P., Stępień A., Dziadek K., Szmidt A. Technological aspect of brick production using the method of autoclaving: Structure and Environment, vol. 11, No.3/2018 [9 pkt MNiSW];
2. Stępień Anna, Kostrzewa P., Jakubowski P. Mikroklimat i właściwości zdrowotne przegród budowlanych wykonanych z materiałów autoklawizowanych/Microclimate and health properties of building partitions made of autoclaved materials:
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej/ Bulletin of the Military University of Technology – September 2018 [8 pkt MNiSW].
3. Stępień A. Influence of lithium silicate on microstructural and mechanical properties of autoclaved silicate products.
TECHNICAL TRANSACTIONS, Civil Engineering (ISSUE 1-B, p.65), Engineering of Construction Projects, Cracow 2014 (26-28 June 2014).
4. Dachowski R., Stępień A. Influence of the alteration of silicate products with organic compounds to their microstructure and mechanical properties.
Archive of the Institute of the Civil Engineering , 13/2012, s.57-62.
5. Stępień A. The influence of basalt aggregate on the porosity and the durability of silicate products. Issues Material in Construction and Environmental Engineering, edited by M. Iwanski, Kielce 2012. Kielce University of Technology. s.37-46.
6. Stępień A. Microstructural and funcional properties of silicate products modified with basalt aggregate.
STRUCTURE AND ENVIRONMENT 1/2012, Kielce University of Technology.
7. Dachowski R., Stępień A. Research on sand-lime products regarding their physical and mechanical features.
STRUCTURE AND ENVIRONMENT 1/2010, Kielce University of Technology, pp.5-8.
8. Stępień A. Impact of basalt aggregate on porosity and strength of silicate products. STRUCTURE AND ENVIRONMENT 3/2010, vol.2, Kielce University of Technology.
9. Stępień A. Research directions of silicate products for improving their sound insulation.
Construction of optimized energy potential. Publisher University of Czestochowa. Częstochowa 2008, s.308-311.
10. Dachowski R., Stępień A. Technical-economic effectiveness of applying
of calcium silicate products with improved acoustic insulation.
Construction of optimized energy potential. Publisher University of Czestochowa. Częstochowa 2008, s.56-60.

CONFERENCES:
1. Stepien A. The sand-lime products and their modifications. International Technical Conference IPB 2015. Engineering of Construction Projects, Warsaw 2015 (October, 15-16, 2015).
2. Stępień A., The impact of barium sulfate on the microstructural and mechanical properties of autoclaved silicate products.
Lithuania, Vilnius, 9th International Conference “Environmental Engineering” (May 22-23, 2014).
3. Dachowski R., Stępień A. Impact of modification of sand-lime mass with organic compounds on the microstructure and mechanical features of silicate bricks
Lithuania, Vilnius, 9th International Conference “Environmental Engineering” (May 22-23, 2014).
4. Stępień A. Influence of lithium silicate on microstructural and mechanical properties of autoclaved silicate products.
Engineering of Construction Projects, Cracow 2014 (June 26-28, 2014).
5. Dachowski R., Stępień A. Impact of modification of silicate products with organic compounds on their microstructure and mechanical features.
Engineering Projects Building. Flexible scenarios in sustainable development, Poznań – Łagów Lubuski (September 26-29, 2012).
6. Dachowski R., Stępień A. The impact of barium aggregate on the microstructure of sand-lime products.
International Conference on Civil Engineering, Architecture and Building Materials (CEABM 2011), Haikou, China (June 18-20, 2011).
7. Dachowski R., Stępień A. The impact of various additives on the microstructure of silicate products.
International Conference on Green Buildings and Sustainable Cities (GBSC 2011), Bologna, Italy (September 15-16 2011),.
8. Dachowski R., Stępień A. The impact of technical graphite on the structure and compressive strength of calcium silicate products.
9th European Conference of Young Research and Science Workers. TRANSCOM 2011, Žilina (June 2011).
9. Dachowski R., Stępień A. Structural modification of sand-lime blocks regarding their physical and mechanical features.
9th fib International, PhD Symposium in Civil Engineering. Kgs, Lyngby, Denmark, (June 20-23 2010).
10. Dachowski R., Stępień A. Examination of physical characteristics of the modified sand-lime products.
8th European Conference of Young Research and Science Workers. TRANSCOM 2009, Žilina (June 2009).

PRIZES AND AWARDS:
1] Gold Medal at the International Warsaw Invention Show, IWIS 2015 for the invention "The use of foam glass granulate and lithium polysilicate as additives for products made from silicate mass, Stepien A., Dachowski R., Jasinska I.
2] FIRI AWARD FOR THE BEST INVENTIONS for the patent application "Application of foamed glass granulate and the lithium polysilicate as additives in the mass of silicate products (sand-lime bricks)" Dachowski R., Jasinska I., Stępień A.
Presented on the 43rd International Exhibition of Inventions of Geneva - April 15-19, 2015, Geneva Switzerland.
(Award from the 1st Institute Inventors and Researchers in I.R.Iran).
3] University President’s 2nd award for organizational works for the Faculty development (January 7, 2014).
4] University President’s 2nd award for organizational works for the Faculty development (October 14, 2012).
5] Award in the competition „SWIETOKRZYSKI RATIONALIZER” (December 10, 2012) for the patent applications:
o Dachowski R., Stępień A. Mass of silicate products. Patent application P.396499, 2011.
o Stępień A., Dachowski R. Mass of silicate products with high compressive strength features. Patent application P.396498, 2011.
6] Award in the competition "SWIETOKRZYSKI RATIONALIZER" for the patent "Method and research to determine acoustic insulation of building elements and calcium silicate and concrete materials in particular" Dachowski R., Stepien A, (December 8, 2010).
7] University President’s 3rd award for organizational works for the Faculty development (October 14, 2009).

INTERNSHIPS & EUROPEAN UNION PROJECTS:
1] January 3,2019 - March 7, 2019 Grant - project implementation under the Grant Miniature 2.
Place: University of California Los Angeles, (UCLA), LA, USA.
University of California Los Angeles, 410 Westwood Plaza,
2121K Engineering V, Los Angeles, CA 90095.
Title: "Chemical and microscopic analysis of hydrated calcium silicates in the CaO-SiO2-H2O system in autoclaved materials with low lime content (less than 10%) and high content of glass components with amorphous structure":
2] September 1, 2015 – March 31, 2016 Post-doctoral internship at University of Sherbrooke, Quebec, Canada, Department of Civil Engineering.
Scientific research concerning the modification of sand-lime bricks by Glass Powder and Glass Sand and microstructure of the products, mainly the formation of calcium silicate hydrate (C-S-H, Tobermorite, Gyrolite, Xonotlite, Truscotite).
3] October 1 – November 30, 2014 - Moderator in the project "Improvement the quality of management Kielce University of Technology - WiRKIN- Task 7 – Improvement of education programs in cooperation with employers and graduates.
4] March 1, 2012 – March 1, 2013 - Invention I - The potential of young scientists and the transfer of knowledge and of innovation (PROGRAM CO-FINANCED BY EU FUNDS).
5] April 8 – September 30, 2014 - Invention II - The potential of young scientists and the transfer of knowledge and of innovation (PROGRAM CO-FINANCED BY EU FUNDS).
6] October 2013 - Internship at the University of Burgundy in Dijon (France).
7] February 2013 - Participation in the training Management of intellectual property in practice - Commercialization strategies. Training co-financed by EU funds.
8] December 2010 - Workshop organized in the framework of the EU project "Potential Development Program Didactic Kielce University of Technology" Multimedia Techniques, blende, and e-learning in teaching.


ADDITIONAL INFORMATION
 The supervisor of The New Students Scientific Association ARAGONITE (Since 1 October 2014). Students Scientific Association has been created initiative and in collaboration with Professor Wieslaw Kurdowski (AGH University of Science and Technology in Cracow).
 SIPTMB - Member of the Association of Engineers and Technicians Construction Materials Industry in Poland.
 Building Real Estates on the primary and secondary area, renovation and finishing, laboratory work and analysis, analysis of the construction area (overproduction, collaboration with industry).

Interests and hobby:
Drawing, gymnastics, skiing, cycling, jogging, martial arts, hiking and traveling, dance, music.
Technical science, work laboratory, the protection of human.

Additional E-mail : stepienn.ana@gmail.com
Słowa kluczoweDziedziny nauki
mikrostruktura, silikaty, betony, akustyka, fazy,xonotlite, tobermorite, fire resistance, phase, sand-lime bricks 5.6 Civil Engineering
5.7 Materials Science and Materials Engineering
Pictures, download files and other media
Pictures