Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Eliza Mytych-Kumańska

Faculty: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department: Department of Strength of Materials and Concrete Structures
Position: adiunkt
E-mail: ekumanska@gmail.com
Address:
Phone number:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Mechanika materiałów, materiały kompozytowe, zmęczenie materiałów, metoda emisji akustycznej
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, niemiecki, francuski
Informacje dodatkoweAdditional information
- Odporność na pękanie starej stali mostowej; Mytych-Kumańska Eliza, Kossakowski Paweł; Budownictwo i Architektura; 2013
- Podkrytyczny wzrost pęknięcia zmęczeniowego stali St3S oraz stuletniej stali mostowej; Mytych-Kumańska Eliza, Kossakowski Paweł; Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska; 2011, zeszyt 58, s. 365-372
- Subcritical Fatigue Crack Growth of St3S Steel and Over Hundred Year Old Bridge Steel; Mytych-Kumańska Eliza, Kossakowski Paweł; Proceedings of 57th Annual Conference on Scientific Problems of Civil Engineering 18-22 September 2011, Krynica - Rzeszów,
-Zagadnienia odporności na pękanie stali mostowej poddanej wieloletniej eksploatacji; Kossakowski Paweł, Mytych-Kumańska Eliza; DROGI: Budownictwo infrastrukturalne; 2014
Słowa kluczoweDziedziny nauki
emisja akustyczna, zmęczenie, kompozyty, badania materiałowe 5.1 Mechanics
5.7 Materials Science and Materials Engineering