Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

doktor inżynier Katarzyna Rutczyńska-Wdowiak

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Control and Management Systems
Position: adiunkt
E-mail: K.Rutczynska@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce
Phone number:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
sztuczna inteligencja, algorytmy genetyczne i ewolucyjne, algorytmy hybrydowe, sztuczne sieci neuronowe, programowanie obiektowe, metody identyfikacji modeli matematycznych silnika indukcyjnego i silników PMSM, klasyczne metody optymalizacji statycznej, projektowanie filtrów cyfrowychArtificial Intelligence, Genetic and Ewolutionary Algorithms, Hybrid Algorithms, ANN, object oriented programming, identification methods of induction and Permanent Magnet Synchronous motors mathematical models, classical static optimization methods, filters design
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
komputer PC, silnik indukcyjny, silniki BLDC (ang. Brushless DC Motor) oraz PMSM (ang. Permanent Magnet Synchronous Motor)computer PC, induction motor, brushless DC motor, Permanent Magnet Synchronous motor
Języki komunikacjiLanguages of communication
język polski, język angielskipolish, english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
zastosowania algorytmów genetycznych/ewolucyjnych, hybrydowych w problemach identyfikacji i sterowania, w projektowaniu filtrów cyfrowychGenetic/Ewolutionary and Hybrid Algorithms in identification and control, and filters design problems.
Informacje dodatkoweAdditional information
1. Algorytm hybrydowy w projektowaniu filtrów cyfrowych; Rutczyńska-Wdowiak Katarzyna; Logistyka; 2011, nr 6/2011, str. 400
2.Algorytmy genetyczne w identyfikacji parametrycznej modelu matematycznego obiektu dynamicznego na przykładzie silnika indukcyjnego; Rutczyńska-Wdowiak Katarzyna; Rozprawa doktorska Politechnika Świętokrzyska; 2005
3.Algorytmy genetyczne w zastosowaniu do identyfikacji parametrycznej modelu matematycznego silnika indukcyjnego - aspekty obliczeniowe; Rutczyńska-Wdowiak Katarzyna; VI Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE'2003; 2003, str. 507-512
4.Analiza metod identyfikacji parametrów modelu matematycznego silnika indukcyjnego; Stefański Tadeusz, Rutczyńska-Wdowiak Katarzyna; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej; 2000, nr 38, str. 91-106
5.Analiza metod klasycznych i algorytmów genetycznych w problemie minimalizacji złożonych funkcji; Rutczyńska-Wdowiak Katarzyna, Stefański Tadeusz; Mat. XV Warsztatów Naukowych PTSK; 2009, Warszawa 2009, str. 334-341
6.Analiza porównawcza klasycznych metod optymalizacji i algorytmu genetycznego na przykładzie projektowania filtrów; Rutczyńska-Wdowiak Katarzyna, Stefański Tadeusz; Pomiary Automatyka Kontrola; 2010, nr 6, vol. 56, str. 624-628
7.Analiza procesu identyfikacji parametrów modelu matematycznego silnika indukcyjnego zasilanego z falownika napięcia; Rutczyńska-Wdowiak Katarzyna, Stefański Tadeusz; X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej i II Szkoła Kompatybilności Elektromagnetycznej w Transporcie SEMTRAK 2002; 2002, str. 253-258
8.Analiza wpływu metody selekcji w problemie identyfikacji modelu tłumika MR z zastosowaniem algorytmu genetycznego; Rutczyńska-Wdowiak Katarzyna, Makowski Michał; Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej; 2012, 4 (90) 2012, 103-110
9.Analiza wpływu operatora krzyżowania w problemie identyfikacji modelu tłumika MR z zastosowaniem algorytmu genetycznego; Rutczyńska-Wdowiak Katarzyna, Makowski Michał; Technika transportu szynowego; 2012, 9/2012, 123-135
10.Analiza wpływu prawdopodobieństwa mutacji algorytmu genetycznego w problemie projektowania filtrów; Rutczyńska-Wdowiak Katarzyna; Pomiary Automatyka Kontrola; 2011, Nr 1, Vol. 57, str. 19-21
11.Analiza wpływu przestrzeni poszukiwań algorytmu genetycznego w problemie projektowania filtrów; Rutczyńska-Wdowiak Katarzyna; Przegląd Elektrotechniczny; 2013, 256
12.Analiza wpływu wybranych parametrów algorytmu genetycznego w problemie identyfikacji modelu tłumika MR; Rutczyńska-Wdowiak Katarzyna, Makowski M.; Logistyka; 2012, Nr 3/2012, s. 1935-1942
13.Analiza zbieżności procesu identyfikacji modelu matematycznego silnika indukcyjnego z zastosowaniem algorytmu genetycznego; Rutczyńska-Wdowiak Katarzyna; XIX Krajowa Konferencja Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania, Mielno'2001; 2001, str. 313-320
14.Comparison of classical static optimisation methodsand genetic algorithmsin parametric identification of induction motor; Rutczyńska-Wdowiak Katarzyna, Stefański Tadeusz; International Carpatian Control Conference. Krynica 2001; 2001, str. 177-182
15.Dobór wybranych parametrów algorytmu genetycznego na przykładzie projektowania filtrów; Rutczyńska-Wdowiak Katarzyna; Logistyka; 2010, 6, 2951-58
16.Dwuetapowa procedura minimalizacji wskaźnika jakości w identyfikacji modelu matematycznego silnika indukcyjnego; Rutczyńska-Wdowiak Katarzyna, Stefański Tadeusz; Pomiary Automatyka Kontrola; 2008, Nr 7, str. 436-439
17.Identification of Induction Motor Mathematical Model with the Use of Genetic Algorithms; Rutczyńska-Wdowiak Katarzyna; Proceedings of the International Conference CEEPUS Summer School Intelligent Control Systems, Brno, Czech Republic; 2005, 90-95
18.Identyfikacja modelu matematycznego silnika indukcyjnego przy pobudzaniu napięciem stojana. Zielona Góra; Rutczyńska-Wdowiak Katarzyna, Stefański Tadeusz; XIV Krajowa Konferencja Automatyki kka'2002; 2002, str. 389-394.
19.Identyfikacja modelu matematycznego silnika indukcyjnego z zastosowaniem algorytmu hybrydowego; Rutczyńska-Wdowiak Katarzyna, Stefański Tadeusz; XI Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej SEMTRAK; 2004, tom I, str. 265-274.
20.Identyfikacja modelu matematycznego silnika indukcyjnego z zastosowaniem dwuetapowej procedury minimalizacji wskaźnika jakości; Rutczyńska-Wdowiak Katarzyna, Stefański Tadeusz; V Konferencja Sterowania w Napędzie Elektrycznym i Energoelektronice. Łódź 2001; 2001, str. 519-524
21.Identyfikacja modelu matematycznego silnika prądu stałego z wykorzystaniem algorytmu genetycznego; Rutczyńska-Wdowiak Katarzyna; Materiały IX Konferencji Naukowej Trakcji Elektrycznej SEMTRAK; 2000, 131-138
22.Identyfikacja parametrów modelu matematycznego silnika indukcyjnego z wykorzystaniem algorytmu genetycznego; Rutczyńska-Wdowiak Katarzyna; Zeszyt Naukowy Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka nr 37, Kielce; 2000, 91-100
23.Modyfikacje algorytmu genetycznego w problemie identyfikacji modelu matematycznego silnika indukcyjnego; Rutczyńska-Wdowiak Katarzyna; Pomiary Automatyka Kontrola; 2007, 8,60-63
24.Porównanie algorytmów genetycznych w problemie projektowania filtrów; Rutczyńska-Wdowiak Katarzyna; Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania Mielno 2011; 2011, 48-53
25.Porównanie algorytmu genetycznego i klasycznej metody optymalizacji statycznej w problemie poszukiwania minimum funkcji wielu zmiennych; Rutczyńska-Wdowiak Katarzyna; WNT, Warszawa Polioptymalizacja i CAD; 2002, 225-232
26.Regulacja prędkości kątowej masy obciążenia silnika indukcyjnego; Stefański Tadeusz, Rutczyńska-Wdowiak Katarzyna; XII Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej SEMTRAK 2006; 2006, 327-332
Udział w konferencjach naukowych:
1. Ceepus Summer School Brno 2005
2. ICCC International Carpatian Control Conference Krynica 2001
3. KKA Zielona Góra 2002
4.SENE 2001, 2003, 2005
5. Polioptymalizacja i CAD 2001, 2002, 2010, 2011, 2012
6. Semtrak 2000, 2002, 2006
7. Konferencja PTSK Zakopane 2008
8. LogiTrans Szczyrk 2012
9. TransComp 2010, 2011, 2012

Nagrody:
1. Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe za rok 2010 (01.06.2011 r.)
2. Nagroda Rektora w uznaniu za działalność naukową, badawczą i organizacyjną na rzecz rozwoju Uczelni (14.10.2011)

1.Comparison of classical static optimisation methodsand genetic algorithmsin parametric identification of induction motor; Rutczyńska-Wdowiak Katarzyna, Stefański Tadeusz; International Carpatian Control Conference. Krynica 2001; 2001, str. 177-182
17.Identification of Induction Motor Mathematical Model with the Use of Genetic Algorithms; Rutczyńska-Wdowiak Katarzyna; Proceedings of the International Conference CEEPUS Summer School Intelligent Control Systems, Brno, Czech Republic; 2005, 90-95

Conferences:
1. Ceepus Summer School Brno 2005
2. ICCC International Carpatian Control Conference Krynica 2001
3. KKA Zielona Góra 2002
4.SENE 2001, 2003, 2005
5. Polioptimalization and CAD 2001, 2002, 2010, 2011, 2012
6. Semtrak 2000, 2002, 2006
7. Conference PTSK Zakopane 2008
8. LogiTrans Szczyrk 2012
9. TransComp 2010, 2011, 2012

Prizes:
1. 2010
2. 2011
Słowa kluczoweDziedziny nauki
sztuczna inteligencja, algorytmy genetyczne/ewolucyjne, algorytmy hybrydowe, identyfikacja, modelowanie matematyczne, silniki 2.5 Theoretical Computer Science
5.10 Electrical Engineering
5.14 Automation and Robotics
5.19 Computer Methods in Science