Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Interactive Television Studio

Department: Faculty of Management and Computer Modelling
Department of Applied Mathematics and Computer Science
Contact person: mgr inż. Małgorzata Kita, informatyk
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce E-mail: mkita@tu.kielce.pl
Website: http://psk.tv.pionier.net.pl/ Phone number:
NazwaName
Studio Telewizji InteraktywnejInteractive Television Studio
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Aparatura zakupiona w ramach projektu "Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych"
Program operacyjny: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Priorytet 2: Infrastruktura sfery B+R
Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki
Poddziałanie 2.3.1: Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki
Poddziałanie 2.3.3: Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych
Rozwój interakcyjności z odbiorcą oraz profilowania oferty dla poszczególnego odbiorcy wiąże się z zapewnieniem wysokiej jakości sygnału. Oznacza to wzrost zainteresowania platformami zapewniającymi dwukierunkową komunikację z uczestnikami zespołów badawczych oraz możliwość realizacji i dostarczenia im interaktywnych produktów audiowizualnych. Dzięki temu możliwe będzie wykorzystanie usług multimedialnych do popularyzacji nauki, prezentacji eksperymentów i wyników prowadzonych badań naukowych. System oraz studio telewizji interaktywnej umożliwiać będzie promocję nowych rozwiązań, archiwizację i wizualizacje wyników badań oraz prowadzanie telekonferencji. Jest to element uzupełniający same badania naukowe, dzięki któremu możliwe jest dotarcie z wynikami do szerokiego grona odbiorców.
Advanced and customized interactive systems require high quality signals. Of particular interest are platforms for two-directional communication, which can be used for supplying interactive audiovisual products to members of other research teams. Multimedia services will be applied to popularize science and technology, to show experiments and present research results. The interactive television system and studio will enable promotion of new solutions, archivization and visualization of research results and running teleconferences. Despite being supplementary to research activities, the new equipment will make it possible to reach a large number of potential customers.
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
TV HDTV HD
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
Aparatura zakupiona w ramach projektu PLATON może być wykorzystywana wyłącznie dla wspierania działalności naukowej, badawczej, edukacyjnej i misyjnej.Equipment purchased under the project PLATON may be used only for the promotion of scientific, research, educational and missionary
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
Kamery HDV z akcesoriami, sterownie optyką, Rekordery/playery HDV, Mikrofony, Mikser Video HDV, Mikser audio studyjny i mikser reporterski, Wirtualne studio z zestawem do nieliniowego montażu HDV, Serwerem do archiwizacji i streamingu, monitorami podglądowymi, systemem odsłuchowym audio, systemem retransmisji Live (transmisja z dowolnego miejsca), oświetleniem studyjnym z konsolą DMX.
HDV cameras and accessories, an optics control system, HDV recorders/players, microphones, an HDV video mixer, an audio studio mixer, a reporter mixer, a virtual studio with a non-linear HDV editing system, an archive and streaming server, monitors, an audio monitor system, a live broadcasting system (with the event location being arbitrary), a studio lighting system with a DMX console.

Przyznane certyfikacje i akredytacjeGranted certification/acreditation
brak-
Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 chosen from last 3 years)
brak-
ReferencjeReferences
brak-
Słowa kluczoweDziedziny nauki
telewizja HD 5.16 Information Technologies

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl