Homepage
Wersja polska

Department: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department of Transportation Ingieneering
Contact person: dr inż. Przemysław Buczyński, adiunkt
Address: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce E-mail: p.buczynski@tu.kielce.pl
Website: Phone number:
NazwaName
Laboratorium Lepiszczy Asfaltowych
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Laboratorium oferuje badanie właściwości asfaltów drogowych, polimeraoasfatów oraz każdego rodzaju lepiszcza na bazie asfaltu. Możliwe jest wykonanie pełnej oceny zgodności asfaltów drogowych oraz polimeroasfaltów z aktualnie obowiązującymi normatywami PN-EN 14023 oraz PN EN 12591.
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
- starzenie asfaltów
- modyfikacja asfaltów
- jakość asfaltów modyfikowanych
- budowa koloidalna
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
Badanie właściwości asfaltów modyfikowanych (Wstępne Badanie Typu) wytwarzanych w procesie produkcji przemysłowej przeznaczonych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
- penetrometr do asfaltu
- automatyczny aparat do badania temperatury mięknienia,
- automatyczny aparat do badania temperatury łamliwości asfaltu,
- aparat do pomiaru lepkości asfaltu,
- aparat RTFOT - do starzenia po przez odparowanie w cienkiej warstwie (krótkoterminowe),
- aparat PAV - do symulacji procesu starzenia eksploatacyjnego (długoterminowe),
- BBR - reometr zginanej belki
- DUKTYLOMETR - badanie ciągliwości, kohezji oraz nawrotu sprężystego dla asfaltu,
- mikroskop fluorescencyjny
Aparat BBR - Reometr zginanej belki
Aparat Fraassa
Aparat PAV
Aparat PiK
Aparat RTFOT
AXIO Scope.A1 - Mikroskop fluorescencyjny
Duktylometr
Penetrometr do asfaltu
RHEOTEST RN 4.1

Aparat BBR - Reometr zginanej belkia
Aparat Fraassaa
Aparat PAVa
Aparat PiKa
Aparat RTFOTa
AXIO Scope.A1 - Mikroskop fluorescencyjnya
Duktylometra
Penetrometr do asfaltua
RHEOTEST RN 4.1a

Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 chosen from last 3 years)
- Badanie właściwości dwóch rodzajów asfaltów modyfikowanych z określeniem zgodności z normą PN-EN 14023 - Wykonanie Badania Typu dla asfaltów PMB 25/55-60 oraz PMB 45/80-55
- Badanie właściwości zalewy asfaltowej drogowej przeznaczonej do wypełnienia dylatacji w obiektach mostowych,
ReferencjeReferences
Udział w badaniach porównawczych organizowanych przez ORLEN ASFALT w 2013 roku. Zakres badań obejmował badanie podstawowych właściwości asfaltów drogowych oraz modyfikowanych polimerami. Uzyskano pozytywny wynik z badań porównawczych.
Informacje dodatkoweAdditional information
Udział w badaniach porównawczych (POL LAB, ORLEN
Słowa kluczoweDziedziny nauki
asfalt drogowy, asfalt modyfikowany, modyfikacja asfaltu, penetracja, temperatura mięknienia, ciągliwość asfaltu, nawrót sprężysty, starzenie asfaltu, kohezja, 5.6 Civil Engineering
5.7 Materials Science and Materials Engineering
5.8.1 Ceramics, Polymers
Pictures, download files and other media