Homepage
Wersja polska

Numerically Controlled Machine Tool Laborato

Department: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department of Mechanical Technology and Metrology
Contact person: dr hab. inż. prof. PŚk Edward Miko, Profesor nadzwyczajny
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce E-mail: emiko@tu.kielce.pl
Website: Phone number:
NazwaName
Laboratorium Obrabiarek Sterowanych NumerycznieNumerically Controlled Machine Tool Laborato
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
opracowanie metodyki podwyższania dokładności kształtowo-wymiarowej przedmiotów toczonych,
opracowanie procedur podwyższania dokładności kształtowo-wymiarowej detali frezowanych,
opracowanie metodyki podwyższania dokładności kształtowo-wymiarowej detali technologicznie podobnych,
opracowania metod poprawy jakości warstwy wierzchniej przedmiotów toczonych i frezowanych,
opracowanie wytycznych dotyczących elastycznego gniazda obróbkowego (tokarki CNC, frezarki CNC, centrum obróbkowego) mającego na celu podwyższenie jakości detali technologicznie podobnych.
developing a methodology for increasing the accuracy of the form-turned-dimensional objects,
development of procedures for increasing the accuracy of geometrically-dimensional detail milled,
developing a methodology for increasing the accuracy of the shape-dimensional detail technologically similar,
develop methods to improve the quality of the surface layer objects turned and milled,
developing guidelines for flexible machining slots (CNC lathes, CNC milling machines, machining center) aimed at enhancing the quality of details technologically similar.
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
Centrum tokarskie typ CTX alpha 500
Centrum frezarskie 5 osiowe Model B 300,sterowane Heidenhain iTNC 530
Centrum tokarskie typCTX 310 eco
Tokarka uniwersalna OPTI D 460x1000-DPA
Frezarka uniwersalna FWF32J2
Szlifierka uniwersalna narzędziowa
Centrum frezarskie: Frezarka
Zestaw laserowy do sprawdzania pozycjonowania (urządzenie pomiarowe sterujące)
Robot automatyzujący pracę obrabiarek: Robot przemysłowy
Przyrząd pomiarowy do oceny zarysów kształtu i położenia metodą promieniową Talyrond 365
Współrzędnościowa maszyna pomiarowa, ramowa, skanująca CONTURA G2
Profilometr optyczny Talysurf CCI
Frezarka uniwersalna narzędziowa z wyposażeniem XS8140A
Tokarka uniwersalna w kłach z wyposażeniem, CDS 6250BX1500
Szlifierka do płaszczyzn, KGS1224AHD
Uniwersalne centrum szlifierskie SAACKE UW I C
Centrum tokarskie i frezarskie ze sterownikami CNC-EMCO E25 TM Fanuc
Współrzędnościowa optyczna maszyna pomiarowa Baty VI-3030 CNC SERVO-30
Interferometr laserowy XL 80
Szybki test BALLBAR QC10
Centrum frezarskie Avia VMC 800
Uniwersalna frezarka sterowana numerycznie DMU 50
Centrum frezarskie 5 osiowe Model B 300 HERMLE
Centrum frezarskie Avia VMC 800
Centrum tokarskie CNC-EMCO E25 TM Fanuc
Centrum tokarskie CTX 310 eco
Frezarka uniwersalna FWF32J2
Laserowy system pomiarowy XL-80
Profilometr optyczny Talysurf CCI
Przyrząd pomiarowy do oceny zarysów kształtu i położenia metodą promieniową Talyrond 365
Tokarka uniwersalna OPTI D 460x1000-DPA
Uniwersalna frezarka sterowana numerycznie DMU 50
Uniwersalne centrum szlifierskie SAACKE UW I C
Współrzędnościowa maszyna pomiarowa, ramowa, skanująca CONTURA G2
Współrzędnościowa optyczna maszyna pomiarowa Baty VI-3030 CNC SERVO-30
Lathe CTX alpha 500 Lathe
5 axis Machining Center Model B 300 , Heidenhain TNC 530 control
Turning Center CTX 310 eco
Lathe OPTI D 460x1000 - DPA
Universal milling FWF32J2
Universal Grinder Tool
Milling : Milling Machining Center
Laser positioning set ( measuring device control )
Robot automates the work of machines : industrial robot
A measuring instrument for the evaluation of the shape and contours of the radial position by Talyrond 365
Coordinate measuring machine , Framework , scanning CONTURA G2
optical profilometer Talysurf CCI
Universal milling machine tool equipment XS8140A
Lathe centers with equipment CDS 6250BX1500
Grinding machine , KGS1224AHD
Universal grinding center SAACKE UW I C
Turning Center with CNC milling driver - EMCO E25 TM Fanuc
Optical Coordinate Measuring Machine Baty VI -3030 CNC SERVO -30
Laser interferometer XL 80
Rapid test Ballbar QC10
Machining Center VMC 800 Avia
Universal milling machine DMU 50

5 axis Machining Center B 300 HERMLEa
Machining Center VMC 800 Aviaa
Turning Center CNC Fanuc TM EMCO E25a
Turning Center CTX 310 ecoa
Universal milling FWF32J2a
Laser measurement system XL-80a
Optical profilometer Talysurf CCIa
A measuring instrument for the assessment of the shape and contours of the radial position Talyrond 365a
Lathe OPTI D 460x1000-DPAa
Universal milling machine DMU 50a
Uniwersalne centrum szlifierskie SAACKE UW I Ca
Coordinate measuring machine CONTURA G2a
Optical coordinate measuring machine Baty VI-3030 CNC SERVO-30a

Słowa kluczoweDziedziny nauki
toczenie, frezowanie, CNC, szlifowanie, milling, grinding, lathe, milling machine, pozycjonowanie, pomiary geometryczne maszyn 5.1 Mechanics
5.3 Machine Technology
5.4 Mechanical Engineering
Pictures, download files and other media