Homepage
Wersja polska

Automotive Engineering Laboratory

Department: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department of Automotive Vehicles and Transportation
Contact person: dr hab. inż. Rafał Jurecki, adiunkt
Address: Warszawska 430, Budynek dydaktyczny E, 25-413 Kielce E-mail: rjurecki@tu.kielce.pl
Website: Phone number: (+48) 413323946
NazwaName
Laboratorium Samochodów i CiągnikówAutomotive Engineering Laboratory
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Laboratorium Samochodów i Ciągników dysponuje bogato wyposażoną bazą aparatury umieszczonej w Budynku E Ośrodka Politechniki Świętokrzyskiej przy ul. Warszawskiej 430
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
Laboratorium może prowadzic badania w zakresie takim jak:
Badania dynamiki pojazdów samochodowych,
Badania kierowalności i stateczności ruchu pojazdu,
Badania nieniszczące stanu technicznego nadwozia pojazdu i elementów podwozia (elementów sprężystych , tłumiących itd),
Badania samochodów na hamowni podwoziowej,
Badania trwałościowe elementów układów hamulcowych,
Badania komfortu podróżowania w pojazdach samochodowych,
Badania kierowców w sytuacjach wypadkowych na symulatorze,
Diagnostyka systemów OBD,
Diagnostyka układu hamulcowego, kierowniczego i zawieszenia,
Badania podzespołów instalacji pneumatycznej hamulców,
Badania i analiza zjawisk szybkozmiennych za pomocą kamery szybkoobrotowej
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
Badania dynamiki pojazdów samochodowych, kierowalności i stateczności ruchu pojazdu,
Badania nieniszczące stanu technicznego nadwozia pojazdu i elementów podwozia (elementów sprężystych , tłumiących itd),
Badania samochodów na hamowni podwoziowej,
Badania trwałościowe elementów układów hamulcowych na stanowisku SBUH,
Badania komfortu podróżowania w pojazdach samochodowych,
Badania kierowców w sytuacjach wypadkowych na symulatorze,
Diagnostyka systemów OBD,
Diagnostyka układu hamulcowego, kierowniczego i zawieszenia,
Badania podzespołów instalacji pneumatycznej hamulców,

Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
Zestaw aparatury do badań drogowych Corrsys- Datron m.in. Stacja akwizycji danych, czujniki optoelektroniczne S-350, czujniki laserowe HF-500 z systemem UC Box Pitch & Roll, wektorowe czujniki położenia koła, kierownica dynamometryczna, kierunkowe czujniki przyspieszeń liniowych i kątowych, rejestrator GPS CGPLSA,
Stanowisko z dwoma siłownikami elektrohydraulicznymi firmy MTS,
Kamera szybkoobrotowa Fantom v310 z oprogramowaniem Thema,
Hamownia podwoziowa 2 osiowa VT4-B4,
Symulator dynamiczny OKTAL,
Oprogramowanie ADAMS i LSDYNA
Linia diagnostyczna Bosch Beissbarth,
Stanowisko bezwładnościowe do badania hamulców,
Diagnoskopy OBD TEXA Navigator oraz Bosch K570,
Wielopunktowy czujnik nacisku pod pośladki i plecy BMPS Tekscan
Stanowisko SBUH do bezwładnościowego badania hamulców
Cyfrowa kamera szybka model Phantom v310
Hamownia podwoziowa
Kamera V 310, Oprogramowanie TEMA
kierownica dynamometryczna MSW
Linia diagnostyczna
oprogramowanie THEMA MOTION
Symulator jazdy samochodem
Zestaw aparatury do drogowych badań samochodów Datron
Zestaw czterech 3-kierunkowych czujników przyspieszeń
Zestaw dwóch wzbudników elektrohydraulicznych z systemem sterowania

digital high-speed cameras with the Phantom v310a
Hamownia podwoziowaa
Kamera V 310, Oprogramowanie TEMAa
Measuring steering wheel MSWa
Linia diagnostycznaa
oprogramowanie THEMA MOTIONa
Symulator jazdy samochodema
Set of equipment for road testing cars Datrona
Zestaw czterech 3-kierunkowych czujników przyspieszeńa
Zestaw dwóch wzbudników elektrohydraulicznych z systemem sterowaniaa

Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 chosen from last 3 years)
Badania zachowania kierowców w sytuacjach wypadkowych (2011- 2013)
Słowa kluczoweDziedziny nauki
laboratorium Samochodów i Ciągników, samochody, technika samochodowa, badania dynamiki pojazdów, diagnostyka pojazdów 5.2 Machine Design
5.9 Transportation
5.19 Computer Methods in Science
Pictures, download files and other media