Homepage
Wersja polska

Laboratory of Hydrotronic Systems

Department: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department of Mechatronics Equipment
Contact person: dr inż. Piotr Woś, adiunkt
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25314 Kielce E-mail: wos@tu.kielce.pl
Website: http://mechatronika.tu.kielce.pl Phone number:
NazwaName
Laboratorium Systemów HydrotronicznychLaboratory of Hydrotronic Systems
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Laboratorium naukowo-badawcze.Research laboratory
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
Laboratorium naukowo-badawcze systemów hydrotronicznych, napędów i sterowań elektrohydraulicznych wykorzystujące metody adaptacyjne, systemy czasu rzeczywistego, technologie szybkiego prototypowania sterowania..lack
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
a) prace naukowo badawcze

Badania doświadczalne elementów i układów sterowania osiami hydrotronicznymi, a w szczególności:
zaawansowanych algorytmów PID (z kompensacją opóźnienia, przestrajanym wzmocnieniem, samonastrajających się i wielowymiarowych),
algorytmów wykorzystujących metody teorii sterowania (regulatory optymalne, impedancyjne i admitancyjne, regulatory wykorzystujące model procesu, w tym realizujące sterowanie adaptacyjne),
Badania adaptacyjnych algorytmów sterowania odpornych na działanie zmiennych obciążeń, stabilizacja prędkości i dokładności pozycjonowania serwonapędu elektrohydraulicznego przy zmianach obciążenia zewnętrznego,
Badania nad układami sensorycznymi wykorzystywanymi w maszynach.

b) prace pod katem współpracy z podmiotami gospodarczymi

Diagnostyka układów hydraulicznych
Do diagnostyki i monitorowania procesów zachodzących w układach płynowych wykorzystuje się produkty Hydac i Hydrotechnik, przepływomierze do pomiaru przepływu objętościowego, programy do symulacji i wizualizacji (SolidWorks, FluidSimP, FluidSimH, AutomationStudio, Matlab/Simulink, DasyLab), cyfrowe i programowalne przyrządy kontrolno-pomiarowe.
Szybką diagnostykę układów hydraulicznych umożliwiają przenośne elektroniczne przyrządy pomiarowe, które przeznaczone są do prowadzenia pomiarów bezpośrednio na maszynie lub urządzeniu w czasie ich normalnej pracy, z możliwością bieżącego i ciągłego zapisu danych oraz ich archiwizacji i wizualizacji.
Posiadany przenośny przyrząd pomiarowy HMG 3000 (HMG 2000) firmy HYDAC, przeznaczony jest do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień, temperatury, strumienia przepływu, w układach hydraulicznych i maszyn i urządzeń. Zaletą tych przyrządów jest równoczesny pomiar kilku wielkości fizycznych: ciśnienia, różnicy ciśnień, temperatury, strumienia przepływu, częstotliwości.
Projektowanie, modelowanie, symulacja i identyfikacja dynamiczna elementów i układów hydrotronicznych ( np. adaptacyjnych układów sterowania manipulatorem elektrohydraulicznym o konstrukcji równoległej).
Modernizacja i wdrażanie nowych energooszczędnych rozwiązań w zakresie budowy i techniki sterowania układów hydraulicznych.
Doradztwo i ekspertyzy techniczne w zakresie projektowania, modernizacji i eksploatacji układów napędu i sterowania hydraulicznego.
Szkolenie w zakresie budowy i eksploatacji oraz napędu i sterownia układów hydraulicznych.
lack
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
Zestaw aktuatorów, sensorów i elementów sterujących do układów hydrotronicznych. Szczegółowa specyfikacja aparatury:
1. Cylinder hydrauliczny CDM1/MT4/40/28/250 A1X/B1CFUMTF. - 3 sztuki,
2. Zawór 4WRSE 6 V1-35-3X/G24Ko/A1V - 3 sztuki,
3. Przetwornik pomiarowy ciśnienia HM18-1X/350-V-B/VO/O ze zintegrowanym układem elektronicznym – 9 sztuk,
4. Przetwornik siły ściskającej i rozciągającej ze zintegrowanym układem elektronicznym KT1101-K-10kN-2410-D – 3 sztuki,
5. Serwozawór 4WS2EM6-2X/20B11ET315K17EV wg RE29564 – 1 sztuka,
6. Karta z elementami elektronicznymi do serwozaworu 4WS2EM6-2X/20B11ET315K17EV – 1 sztuka,
7. Serwozawór 4WSE2ED10-5X/45B9ET315K31EV – 1 sztuka,
8. Serwozawór elektrohydrauliczny WP3-10/30-10 - 1 sztuka,
9. Regulator RE1 z wej. od termoelementu, 2 alarmy, 2 przekaźniki - 2 sztuka,
10. Regulator RE4 z wejściem uniwersalnym, wyj. przekaźnikowe, alarmy, interfejs RS-485 - 1 sztuka.
11. Stanowisko HSD Hydrauliczne Stanowisko Dydaktyczne,
12. Hydrauliczna stacja zasilająca HS054 – CE – A448 – 4 Rexroth Hydraulics,
13. Elektroniczne urządzenie pomiarowe do monitorowania układów płynowych HMG 3000 , HMG 2020 Hydrotechnik,
14. Elektro-hydrauliczne stanowisko dydaktyczne dźwignika.
lack

Przyznane certyfikacje i akredytacjeGranted certification/acreditation
Braklack
Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 chosen from last 3 years)
Braklack
ReferencjeReferences
Braklack
Informacje dodatkoweAdditional information
Braklack
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.2 Machine Design
5.3 Machine Technology
5.14 Automation and Robotics
5.15 Electronics
5.16 Information Technologies
5.19 Computer Methods in Science
Pictures, download files and other media