Homepage
Wersja polska

Department: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department of Mechanics, Metal Structures and Computer Methods
Contact person: dr hab. inż. Andrzej Szychowski, adiunkt
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce E-mail: aszychow@tu.kielce.pl
Website: http://www.tu.kielce.pl Phone number: +48 41 3424575
NazwaName
Laboratorium Metalowych Konstrukcji Cienkościennych
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Laboratorium badawcze lekkich konstrukcji metalowych w tym elementów giętych na zimno. Doświadczalna optymalizacja geometrii przekrojów elementów giętych na zimno z warunku: minimum ciężaru - maksimum nośności.
Wydział Budownictwa i Architektury
Hala Laboratoryjna A, pom.1.09
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
1) Badania nośności krytycznej oraz nośności granicznej prętowych elementów cienkościennych klasy 4 z warunku lokalnej i dystorsyjnej utraty stateczności, w tym kształtowników giętych na zimno.
2) Badania interakcji lokalnej, dystorsyjnej i ogólnej utraty stateczności belek cienkościennych.
3) Doświadczalne wyznaczanie momentów krytycznych zwichrzenia belek, w tym z wymuszoną osią obrotu lub dyskretnie stężonych.
4) Badania wpływu warunków brzegowych belek zginanych na moment krytyczny zwichrzenia.
5) Pomiary imperfekcji geometrycznych (lokalnych i ogólnych) oraz ocena wpływu imperfekcji na nośność elementów stalowych.
6) Projektowanie i doświadczalna optymalizacja geometrii przekrojów cienkościennych w zależności od warunków brzegowych i sposobu obciążenia elementu.
7) Badania eksperymentalne nośności prętów cienkościennych (klasy 4) w złożonych stanach naprężenia.
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
1) Badania doświadczalne elementów konstrukcji stalowych w warunkach laboratoryjnych lub na konstrukcji rzeczywistej, w tym pomiary odkształceń i naprężeń, pomiary przemieszczeń elementów i konstrukcji, doświadczalne wyznaczanie obciążeń krytycznych z warunku lokalnej, dystorsyjnej lub ogólnej utraty stateczności prętowych konstrukcji cienkościennych, pomiary grubości powłok ochronnych (wyznaczanie przekroju netto), nieniszczące pomiary twardości i oszacowania własności mechanicznych stali, pomiary imperfekcji geometrycznych i ocena ich wpływu na nośność elementów.
2) Doświadczalna optymalizacja geometrii przekrojów prętów giętych na zimno z warunku minimum ciężaru – maksimum nośności.
3) Diagnostyka i ocena stanu technicznego elementów i budowli o konstrukcji metalowej, w tym z zastosowaniem doświadczalnej analizy naprężeń i przemieszczeń.
4) Doświadczalne wyznaczanie momentów krytycznych zwichrzenia belek, w tym z wymuszoną osią obrotu lub dyskretnie stężonych, ocena warunków brzegowych elementu w konstrukcji i ich wpływu na moment krytyczny zwichrzenia i nośność graniczną elementów stalowych.
5) Badania doświadczalne blach fałdowych i płyt warstwowych.
6) Badania eksperymentalne mechanizmów zniszczenia prętowych elementów cienkościennych (kl.4) i optymalizacja rozmieszczenia stężeń lub usztywnień poprzecznych.

Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
1) Zestaw komputerowy z oprogramowaniem (CATMAN) do analizy przemieszczeń i odkształceń modeli badawczych
2) Wielokanałowy system pomiarowy SPIDER 8
3) Miernik przemieszczeń liniowych MPL – 108 z kompletem przetworników przemieszczeń PSx20 z „bezoporową bazą pomiarową” do konstrukcji cienkościennych.
4) Miernik przemieszczeń liniowych MPL – 508 z kompletem przetworników przemieszczeń PSx50.
5) Przetwornik USB -26A16 z wyposażeniem
6) Zaginarka ZG2000/1,2 + nożyce krążkowe do wykonywania modeli prototypowych konstrukcji cienkościennych
7) Przyrządy do pomiaru geometrii elementów konstrukcyjnych (grubościomierz VIS-144-AZ-100, suwmiarki elektroniczne MAVa 150E, wysokościomierz optyczny MARA CH300)
8) Miernik grubości powłok 456 ELECOMETR z sondą prostą F12

Miernik przemieszczeń liniowych MPL – 108
Miernik przemieszczeń liniowych MPL – 508
Wielokanałowy system pomiarowy SPIDER 8

Miernik przemieszczeń liniowych MPL – 108 a
Miernik przemieszczeń liniowych MPL – 508 a
Wielokanałowy system pomiarowy SPIDER 8a

Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 chosen from last 3 years)
Pomiary imperfekcji geometrycznych ścianek elementów cienkościennych. Doświadczalne wyznaczanie ścieżki równowagi statycznej: moment skręcający - kąt obrotu nieswobodnie skręcanych prętów cienkościennych o podatnym przekroju otwartym.
Doświadczalne wyznaczanie nośności krytycznej w tym lokalnego bimomentu krytycznego na podstawie ścieżek lokalnej równowagi statycznej: moment skręcający - lokalne ugięcie ścianki.
Doświadczalny pomiar odkształceń i naprężeń prętowych elementów cienkościennych.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
prętowe elementy cienkościenne, wyboczenie lokalne, wyboczenie dystorsyjne, nośność krytyczna, nośność graniczna 5.6 Civil Engineering
Pictures, download files and other media
Other media

(Rys_1.JPG)
(Rys_4.JPG)
(Rys_5.JPG)
(Rys_6.JPG)