Homepage
Wersja polska

Department: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department of Computing and Armament
Contact person: dr inż. Renata Mola, adiunkt
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 , 25-314 Kielce E-mail: rmola@tu.kielce.pl
Website: Phone number: 3424373
NazwaName
Laboratorium Odlewnictwa
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Laboratorium naukowo-badawcze
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
Badania mas formierskich i rdzeniowych.
Badania stopów odlewniczych (analiza węgla i siarki, badania strukturalne).
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
Laboratorium prowadzi następujące badania:
- badania materiałów na osnowę mas formierskich oraz badania właściwości technologicznych mas formierskich i rdzeniowych,
- analizę węgla i siarki w stalach, żeliwach, stopach metali nieżelaznych, jak również innych stałych materiałach niemetalicznych takich jak cement, wapno, rudy, ceramika,
- próbne wytopy metali nieżelaznych w warunkach laboratoryjnych,
- aluminiowanie zanurzeniowe stopów żelaza w warunkach laboratoryjnych,
- wytwarzanie warstw wzbogaconych w aluminium na magnezie i jego stopach.
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
Analizator węgla i siarki LECO, który służy do jednoczesnego oznaczania zawartości węgla i siarki w stalach, żeliwach, stopach metali nieżelaznych, jak również innych stałych materiałach niemetalicznych takich jak cement, wapno, rudy, ceramika i inne. Zakres pomiarowy CS-230 CH węgiel: 60 ppm – 6 %, siarka: 4 ppm – 0,4 %.

Piec laboratoryjny do topienia stopów metali nieżelaznych, maksymalna temp. pracy 1200 stopni Celsjusza

Oprzyrządowanie do badania materiałów formierskich:
-Urządzenie do badania wytrzymałości mas formierskich Typ Lru-2e z wyposażeniem Lru-2e/w,
-Aparat do pomiaru przepuszczalności mas formierskich typ LPIR-3e z wyposażeniem LPiRe,
-Ubijak laboratoryjny LUA-2e z wyposażenie LUA-2e,
-Przesiewacz elektromagnetyczny
-Aparat do oznaczenia zawartości lepiszcza

Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.7 Materials Science and Materials Engineering
5.8.2 Metallurgy, Foundry Engineering, Metals Processing
Pictures, download files and other media