Homepage
Wersja polska

Department: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department of Building Engineering Technologies and Organization
Contact person: Dr hab. inż., prof. PŚk Jerzy Wawrzeńczyk, Kierownik Katedry KTiOB, Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (Wydział Bud. i Arch.)
Address: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce E-mail: zmsjw@tu.kielce.pl
Website: http://www.tu.kielce.pl Phone number: +48 41 34 24 664 lub +48 41 34 24 697
NazwaName
Pracownia Mikroskopii Optycznej w Katedrze Technologii i Organizacji Budownictwa.
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Ocena trwałości mrozowej betonu na podstawie badania parametrów struktury porów powietrznych (wg normy PN-EN 480-11) w betonach napowietrzonych (drogowych, lotniskowych) oraz betonach mostowych i hydrotechnicznych.
Badania prowadzone są na etapie projektowania receptur lub w trakcie kontroli wykonanych obiektów- na próbkach formowanych lub wycinanych w konstrukcji.
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
Technologie napowietrzania betonu
Ocena mrozoodporności betonu metodami pośrednimi.
Betonowe nawierzchnie drogowe i lotniskowe.
Beton mostowy.
Betony hydrotechniczne
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
Pracownia Mikroskopii Optycznej prowadzi ww badania jako jeden z nielicznych ośrodków w Polsce. Posiadany sprzęt oraz duże doświadczenie pracowników gwarantuje wysoką jakość otrzymywanych wyników, które są podstawą do oceny rzeczywistej trwałości betonów w nawierzchniach drogowych i lotniskowych.
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
Wyposażenie Pracowni Mikroskopii Optycznej
- zestaw do automatycznej analizy obrazu: mikroskop stereoskopowy NIKON, stolik pomiarowy Prior, komputer PC ze specjalistycznym oprogramowaniem,
- urządzenia do przygotowania zgładów: wiertnica do betonu z koronkami diamentowymi, piły, szlifierka stołowa, szlifierko-polerka Kemet.

Stanowisko mikroskopowe.

Stanowisko mikroskopowe.a

Przyznane certyfikacje i akredytacjeGranted certification/acreditation
Brak.
Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 chosen from last 3 years)
Badania betonu nawierzchniowego (droga S8) dla GDDKiA – odział Łódż.
ReferencjeReferences
Brak.
Informacje dodatkoweAdditional information
Utworzone stanowiska badawcze są bardzo ważne pod względem możliwości zastosowania badań w praktyce w celu prognozowania trwałości konstrukcji betonowych.
Podobne badania realizowane są jedynie w kilku ośrodkach w Polsce.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Beton, napowietrzenie, zgłady, pory powietrzne, komputerowa analiza obrazu. 5.6 Civil Engineering
5.7 Materials Science and Materials Engineering
Pictures, download files and other media
Pictures