Homepage
Wersja polska

Department: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department of Building Engineering Technologies and Organization
Contact person: Dr hab. inż., prof. PŚk Jerzy Wawrzeńczyk, Kierownik Katedry KTiOB, Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (Wydział Bud. i Arch.)
Address: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce E-mail: zmsjw@tu.kielce.pl
Website: http://www.tu.kielce.pl Phone number: +48 41 34 24 664, +48 41 34 24 697, 507 613 324
NazwaName
Pracownia Technologii Betonu Katedry Technologii i Organizacji Budownictwa.
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
W pracowni realizowane są kompleksowe badania z zakresu badania właściwości materiałów budowlanych i technologii betonu. Realizuje się badania spoiw, kruszyw do betonu, mieszanek betonowych, betonu stwardniałego materiałów kompozytowych, zaczynów oraz zapraw.
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
Materiały budowlane, spoiwa, kruszywa, skały, domieszki do betonu, dodatki mineralne, mieszanka betonowa, zaczyn, zaprawa, beton.
Elementy konstrukcyjne z zapraw i betonów.
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
Badania spoiw i cementów.
Badania skał i kruszyw.
Badania mieszanki betonowej, zaczynów, zapraw i betonu stwardniałego.
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
Zestawy do badania konsystencji mieszanki betonowej:
• Stożek opadowy PN-EN 12350-2
• Aparat Ve-Be PN-EN 12350-3
• Pojemnik do oznaczenia stopnia zagęszczenia PN-EN 12350-4
• Stolik rozpływowy PN-EN 12350-5
Aparat do badania zawartości powietrza metodą ciśnieniową PN-EN 12350-7.
Zestawy form kostkowych, belkowych i walcowych.
Stoły do zagęszczania,
Stolik wagowy do ważenia hydrostatycznego.
Wanny do sezonowania próbek betonowych.
Urządzenie do pomiaru wodoprzepuszczalności betonu wg PN-EN 12390-8.
Wagi laboratoryjne o różnych parametrach.
Suszarki laboratoryjne z naturalnym obiegiem powietrza.
Wiertnica do betonu wraz z koronkami diamentowymi.
Piły diamentowe do kamienia, betonu i twardych materiałów budowlanych o zróżnicowanej średnicy tarczy.
Automatyczna mieszarka do zapraw wg PN-EN 196-1
Aparat Blaine'a.
Aparat Vicata.
Stolik do badania rozpływu wg PN-EN 1015-3
Wstrząsarki laboratoryjne z zestawami sit.
Prasa wytrzymałościowa do 3000kN (2-zakresowa).

Komora klimatyczna do badania mrozoodporności metodą CDF.
Komora klimatyczna do badania mrozoodporności.
Maszyna wytrzymałościowa.
Wiskozymetr/Reometr.

Komora klimatyczna do badania mrozoodporności metodą CDF.a
Komora klimatyczna do badania mrozoodporności.a
Maszyna wytrzymałościowa.a
Wiskozymetr/Reometr.a

Przyznane certyfikacje i akredytacjeGranted certification/acreditation
Brak.
Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 chosen from last 3 years)
Brak.
ReferencjeReferences
Brak.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Beton, zaprawa, kostka brukowa, cement, kruszywa, mieszanka betonowa. 5.6 Civil Engineering
5.7 Materials Science and Materials Engineering
Pictures, download files and other media
Pictures