Homepage
Wersja polska

Department: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department of Transportation Ingieneering
Contact person: dr inż. Przemysław Buczyński, adiunkt
Address: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,, 25-314 Kielce E-mail: p.buczynski@tu.kielce.pl
Website: Phone number:
NazwaName
Laboratorium Kruszyw i Gruntów
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Laboratorium oferuje możliwość określenia właściwości geometrycznych (tj. uziarnienia, kanciastość, kształtność itp.) oraz właściwości fizyczne (tj. twardość, ścieralność, polerowalność itp.) kruszyw mineralnych, z recyklingu oraz sztucznych Wszystkie badania wykonywane są pod względem możliwości zastosowania kruszyw we wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych począwszy od podbudów po przez w-we wiążącą aż do ścieralnej. Dodatkowo w laboratorium możliwe jest określenie przydatności gruntów do robót ziemnych wraz z określeniem ich podstawowych właściwości.
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
- odporność na polerowanie kruszywa grubego,
- przepływ kruszywa drobnego,
- wpływ rodzaju kruszywa na przyczepność asfaltu,
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
W laboratorium wykonywane są badania zlecone przez producentów kruszyw w celu określenia możliwości ich zastosowania. Dzięki wynikom badań możliwe jest zadeklarowanie właściwości kruszywa i jego przyporządkowanie do danych warstw konstrukcyjnych (zgodność z normą PN-EN 13043 oraz PN-EN 13242).
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
- aparat do badania ścinania,
- sita badawcze,
- aparat do badania Proctora,
- Bęben Los Angeles - aparat do pomiaru odporności na rozdrobnienie kruszywa grubego,
- Bęben micro Devala - aparat do badania odporności na ścieralnie powierzchniowe kruszywa
grubego,
- aparat do polerowania PSV,
- wahadło angielskie do pomiaru współczynnika tarcia,
- badanie wskaźnika CBR,
- komora klimatyczna do badania mrozoodporności kruszywa,
- aparat do badania kanciastości kruszywa drobnego,
- aparat do określenia wskaźnika piaskowego SE,
- piknometry do określenia gęstości ziarn i nasiąkliwości,

Pneumatic Direct/Residual Shear

Pneumatic Direct/Residual Sheara

Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 chosen from last 3 years)
- Badanie odporności na polerowanie kruszywa grubego zlecone przez producentów kruszyw,
- Badanie jakości gruntów podłożą do robót ziemnych,
- Badanie jakości kruszyw mineralnych przeznaczonych na warstwy podbudów w technologii kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
- Określenie możliwości zastosowania grunt na zasypkę przy wykonywaniu ścian oporowych z gruntu zbrojonego
ReferencjeReferences
Udział w badaniach porówanwczych organizowanych przez POLLAB w 2012 roku. Badania wykonywano zarówno dla gruntów oraz kruszyw. Uzyskano pozytywny wynik z przeprowadzonych badań, którego wartości mieściły się w określonym przedziale. Obrazuje to zbieżność uzyskiwanych wyników badań.
Informacje dodatkoweAdditional information
Udział w badaniach porównawczych (POL LAB).
Słowa kluczoweDziedziny nauki
kruszywa drogowe, podbudowy drogowe, badanie Proctora, ścieralność kruszywa, polerowalność, PSV, nasiąkliwość, gęstość, odporność na rozdrobnienie, wskaźnik piaskowy 5.6 Civil Engineering
5.7 Materials Science and Materials Engineering
Pictures, download files and other media