Homepage
Wersja polska

Department: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department of Electronics and Intelligent Systems
Contact person: dr inż. Remigiusz Baran, adiunkt
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 , 25-314 Kielce E-mail: r.baran@tu.kielce.pl
Website: Phone number:
NazwaName
Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej wyposażone w ramach projektu "Modernizacja laboratoriów badawczych Wydziału EAiI Politechniki Świętokrzyskiej nr 2".
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie 2.1.Rozwój innowacyjności oraz wspieranie działalnośćci dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój".
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
- Projektowanie oraz programowanie mikroprocesorowych systemóćw wbudowanych
- Projektowanie i implementowanie systemów DSP
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
Laboratorium dedykowane do wspierania procesu dydaktycznego
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus

 1. Zestawy rozwojowe (development kits) dla procesorów firmy Cypress Semiconductor do prototypowania i rozwijania aplikacji dla wybranych procesorów PSoC1, PSoC3 oraz PSoC5.

 2. Generator arbitralny z zaawansowaną techniką cyfrowej syntezy DDS o maksymalnej częstotliwości wyjściowej 20MHz i szybkości próbkowania 100MSa/s

 3. Oprogramowanie Matlab/Simulink (25 licencji typu Classroom – licencja Sieciowa), z pakietem specjalizowanych bibliotek:
  - Computer Vision System Toolbox,
  - DSP System Toolbox,
  - Embedded Coder,
  - Fixed-Point Toolbox,
  - Image Processing Toolbox,
  - MATLAB,
  - MATLAB Coder,
  - MATLAB Compiler,
  - Signal Processing Toolbox,
  - Simulink,
  - Simulink Coder,
  - Simulink Fixed Point.

Przyznane certyfikacje i akredytacjeGranted certification/acreditation
brak
Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 chosen from last 3 years)
brak
ReferencjeReferences
brak
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.15 Electronics
5.16 Information Technologies
5.17 Telecommunication
Pictures, download files and other media