Homepage
Wersja polska

Laboratory of High Voltage Technology

Department: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department of Electrical Devices and Lighting Technology
Contact person: dr inż. Zdzisław Paciorek, starszy wykładowca
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce E-mail: paciorek@tu.kielce.pl
Website: Phone number:
NazwaName
Laboratorium Techniki Wysokich NapięćLaboratory of High Voltage Technology
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Laboratorium wyposażone jest w zespoły probiercze wysokich napięć: stałego przemiennego i piorunowego. Zespoły te są wykorzystywane do badań napięciowych układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych średniego napięcia i sprzętu ochronnego średniego napięcia. The equipped laboratory is into testing systems of high voltages: direct, alternating and impulse. These systems are used to research of insulating systems of medium voltages electrical devices and protective devices.
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
• Zespół probierczy wysokiego napięcia przemiennego 110 kV,
• Zespół probierczy wysokiego napięcia stałego 50 kV,
• Generator udarów napięciowych 300 kV.
Zespół probierczy wysokiego napięcia przemiennego
• High alternating voltage testing system 110 kV,
• High d.c. voltage testing system 50 kV,
• Impulse voltage generator 300 kV.

Zespół probierczy wysokiego napięcia przemiennegoa

Przyznane certyfikacje i akredytacjeGranted certification/acreditation
brak
ReferencjeReferences
brak
Słowa kluczoweDziedziny nauki
High voltage test, electric field stresses, electric discharges, electric insulation, badania wysokonapięciowe, wytrzymałość dielektryczna 5.7 Materials Science and Materials Engineering
5.10 Electrical Engineering
5.11 electroenergetics
Pictures, download files and other media