Homepage
Wersja polska

Optical fiber laboratory

Department: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department of Telecommunications, Photonics and Nanomaterials
Contact person: dr inż Tomasz Kaczmarek, starszy wykładowca
Address: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce E-mail: tkaczmar@tu.kielce.pl
Website: Phone number:
NazwaName
Laboratorium techniki światłowodowejOptical fiber laboratory
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Zestaw laboratoryjny z techniki światłowodowej firmy Newport umożliwiający wykonywanie między innymi pomiarów: apertury numerycznej, tłumienności metodą odcięcia, daleki rozkład pola modu w funkcji kąta włókien telekomunikacyjnych, a także długości dudnień światłowodów dwójłomnych.Fiber optics lab kit from Newport corporation allowing, among other things, measurements of: numerical aperute, attenuation by cut-of method and far-field distribution as a function of angle of telecommunications-grade optical fiber and beat lenght of birefringence optical fiber.
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
Optoelektronika, telekomunikacja światłowodowaOptoelectronics, fiber optics communications
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
Proste pomiary światłowodowych włókien telekomunikacyjnychSimple measurements of telecommunications-grade optical fiber
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
W skład zestawu wchodzą między innymi: elementy optyki precyzyjnej, stół optyczny, miernik mocy z detektorem oraz laser HeNe.
The kit includes, inter alia: precision machine components, optical table, power meter with a photodetector, HeNe laser.

Przyznane certyfikacje i akredytacjeGranted certification/acreditation
braknone
Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 chosen from last 3 years)
braknone
Słowa kluczoweDziedziny nauki
optical fiber, numerical aperture, attenuation, birefringence 5.15 Electronics
5.17 Telecommunication
Pictures, download files and other media