Homepage
Wersja polska

Department: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department of Automation and Robotics
Contact person: dr inż. Leszek Cedro, adiunkt
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce E-mail: lcedro@tu.kielce.pl
Website: Phone number: 413424606
NazwaName
Laboratorium Badań Symulacyjnych
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
Możliwości realizacji prac badawczych i usługowych;
- prace badawcze w konsorcjum, podejmowanie wspólnych projektów badawczych
- prace badawcze poprzedzające wdrożenie lub o charakterze rozpoznawczym studyjnym,
- realizacja i testowanie rozwiązań opartych o programowanie LabVIEW w szczególności systemów realizujących zadania i sterowanie w czasie rzeczywistym, rozpoznawanie obrazów, akwizycja i przetwarzania danych
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
Systemy pomiarowe czasu rzeczywistego LabVIEW
•dwie jednostki NI PXI-1031DC(NI PXI-8110), NI PXI-1044(NI PXI-8106) wraz z kartami pomiarowymi
•dwa sterowniki CRIO-9012, CRIO-9073 wraz z kartami pomiarowymi
•karta video + dwie kamery JAI CB-200 MCL z szeroką gamą obiektywów
•moduły CDAQ-9172 wraz z kartami pomiarowymi
•moduły do akwizycji w systemach rozproszonych WLS-9163
•karty pomiarowe PCI 6251
•karta pomiarowa NI USB-6281 M

Pictures, download files and other media