Homepage
Wersja polska

The Experimental Mechanics and Fracture Mechanics Laboratory

Department: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department of Machine Design Fundamentals
Contact person: dr hab Ihor Dzioba, profesor PŚk
Address: al. 1000-lecia PP,7, 25-314 Kielce E-mail: pkmid@tu.kielce.pl
Website: Phone number: (48)413424415
NazwaName
Laboratorium Mechaniki Doświadczalnej i Mechaniki PękaniaThe Experimental Mechanics and Fracture Mechanics Laboratory
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Laboratorium Mechaniki Doświadczalnej i Mechaniki Pękania jest przeznaczone do zajęć dydaktycznych ze studentami, przeprowadzenia badań dla potrzeb partnerów przemysłowych oraz naukowych badań dotyczących wytrzymałości i odporności na pękanie materiałów i elementów konstrukcji.
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
Wyznaczanie twardości i charakterystyk wytrzymałości materiału
Wyznaczanie charakterystyk odporności na pękanie materiału
Wyznaczanie charakterystyk zmęczeniowej wytrzymałości materiału
Wyznaczanie krzywych zmęczeniowej propagacji pęknięć
wyznaczanie właściwości i analiza wytrzymałości elementów spawanych
przeprowadzenie badań w temperaturach eksploatacyjnych (od –150 OC do +500 OC)
analiza wytrzymałości elementów konstrukcyjnych obciążanych monotonicznie lub cyklicznie wg procedur FITNET
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
Badania w celu wyznaczania charakterystyk wytrzymałościowych i odporności na pękanie materiałów w szerokim zakresie temperatur. Analizy wytrzymałości elementów konstrukcji w tym zawierających defekty i pęknięcia.
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
Maszyna wytrzymałościowa MTS-250 z oprogramowaniem sterująco-pomiarowym, obciążenie monotoniczne i cykliczne +/-250 kN; komora termiczna +/-150 OC;
system do pomiaru przyrostu długości pęknięcia metodą zmiany potencjału
Maszyna wytrzymałościowa Zwick-010 z oprogramowaniem sterująco-pomiarowym, obciążenie monotoniczne +/-10 kN; komora termiczna [-70 OC; +250 OC]
Maszyna wytrzymałościowa UTS/Zwick -100 z oprogramowaniem sterująco-pomiarowym, obciążenie monotoniczne +/-100 kN
Twardościomierz Vickersa firmy Wolpert Wilson® Instruments
Mikroskop optyczny firmy „Olympus” do analizy metalograficznej z oprogramowaniem
Mikroskop optyczny firmy „Olympus” do obserwacji rozwoju pęknięć zmęczeniowych
Maszyna wytrzymałościowa hydropulsacyjna INSTRON 8800 z oprogramowaniem sterująco-pomiarowym; obciążenie monotoniczne i cykliczne +/-500 kN; komora termiczna [-150 OC; +550 OC]; wideo system Aramis do pomiaru pól odkształceń
Defektoskopy do detekcji wad i pomiaru grubości OLYMPUS

Przyznane certyfikacje i akredytacjeGranted certification/acreditation
brak
Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 chosen from last 3 years)
1. Grant badawczy MNiSW Nr NN 501 199 640 "Rozszerzenie koncepcji krzywych wzorcowych (Master Curves) na stale wysokowytrzymałe, Re>800 MPa".
2. Badania charakterystyk wytrzymałości i odporności na pękanie złączy spawanych z wysokowytrzymałej stali S960-QC przeprowadzone na zlecenie firmy Ruukki Corporation.
3. Badanie charakterystyk statycznej i zmęczeniowej odporności na pękanie materiału turbiny, przeprowadzone na zlecenie elektrowni Bełchatów.
ReferencjeReferences
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Charakterystyki wytrzymałościowe, charakterystyki odporności na pękanie, wytrzymałość elementów, temperaturowe zależności własności mechanicznych, 5.1 Mechanics
5.2 Machine Design
5.4 Mechanical Engineering
Pictures, download files and other media