Homepage
Wersja polska

Laboratory of Experimental Mechanics and Fracture Mechanics

Department: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department of Machine Design Fundamentals
Contact person: Profesor, dr hab. inż Andrzej Neimitz, profesor zwyczajny
Address: E-mail: neimitz@tu.kielce.pl
Website: Phone number:
NazwaName
Laboratorium Mechaniki Doświadczalnej i Mechaniki PękaniaLaboratory of Experimental Mechanics and Fracture Mechanics
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Badania własności mechanicznych statycznych i dynamicznych metali, stopów metali, materiałów kompozytowych, badanie odporności na pękania, zmęczenie materiałów i konstrukcjiStatical and dynamical mechanical properties testing of metals, metal's alloys, composites; fracture toughness testing, fatigue of materials and structures.
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
Badanie odporności na pękanie w niskich i wysokich temperaturachFracture toughness testing at low and high temperatures.
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
Wpływ więzów na odporność na pękanie, odporność na pękanie w zakresie temperatur przejścia krucho-plastycznego.Influence of the in- and out-of-plane constraint on fracture toughness, fracture toughness at the ductile-to-brittle transition temperature range.
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
Maszyna wytrzymałosciowa MTS 250kN
Maszyna wytrzymałosciowa MTS 100kN
Maszyna wytrzymałosciowa Instron 500kN
Maszyna wytrzymałosciowa Zwick/Roel 10kN
Maszyna wytrzymałosciowa Zwick/Roel 100kN
Wideoekstensometr 5D ARAMIS
Defektoskop ultradzwiękowy Olympus
Twardościomierze
Mikroskopy optyczne
młot spadowy
MTS 250 kN axial machine
MTS 100 kN axial machine
Instron 500kN kN axial machine
Zwick/Roel10 kN axial machine
Zwick/Roel100 kN axial machine
3D Video Extensometer (ARAMIS 5D System by GOM)
Portable ultrasonic flaw detector (Olympus-EPOCH XT)
Durometer (Wilson Wolpert)
optical microscopes (Mitutoyo, Olympus)
drop load

Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 chosen from last 3 years)
Badania odporności na pękanie materiałów i spoin dla Ruukki Metals Finlandia
Granty dla CNC
Fracture toughness testing of metals and welded joints for Ruukki Metals Finland
grants for CNC
ReferencjeReferences
Zarząd European Structural Integrity Society (ESIS)Executive board of European Structural Integrity Society (ESIS)
Słowa kluczoweDziedziny nauki
mechanika pękania, zmęczenie, fracture mechanics, fatigue, fracture toughness, structurel integrity assessment 5.1 Mechanics
5.2 Machine Design
5.7 Materials Science and Materials Engineering
Pictures, download files and other media