Homepage
Wersja polska

Department: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department of Computing and Armament
Contact person: dr inż. Andrzej Skrzypczyk, st. wykładowca
Address: E-mail: tmaask@tu.kielce.pl
Website: Phone number:
NazwaName
LABORATORIUM SPAWALNICTWA
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
Badania nad technologiami spawania łukowego konstrukcji stalowych z programowaniem parametrów technologicznych.
Zastosowanie:
- przy wytwarzaniu konstrukcji stalowych,
- do budowy maszyn i urządzeń.
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
Urządzenia do spawania metodą MMA (111): Miniarc 150, Master MLS 2500.
Urządzenia do zgrzewania elektrycznego oporowego: ZDZ-7, ZDZ-16.
Zgrzewarka elektryczna punktowa: ZPa-40.
Urządzenie do spawania metodą SAW (121): A2 Multitrac + LAF 631.
Urządzenia do spawania metodą MIG/MAG (131/135): Mig 5000iw + Fed 3004,
FastMig Pulse 450 + FastMig MXF65).
Defektoskop ultradźwiękowy: USM 35 XS.

Przyznane certyfikacje i akredytacjeGranted certification/acreditation
Badania odlewów, odkuwek i złączy spawanych: certyfikaty: VT-2 i UT -2.
Pictures, download files and other media