Homepage
Wersja polska

Laboratory for airborne and satellite image processing

Department: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department of Geotechnics, Geomatics and Waste Management
Contact person: dr hab. inż Beata Hejmanowska, prof. PŚw
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce E-mail: bhejmanowska@tu.kielce.pl
Website: Phone number:
NazwaName
Laboratorium przetwarzania obrazów lotniczych i satelitarnychLaboratory for airborne and satellite image processing
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
W skład laboratorium wchodzą stacje forotgrametryczne z oprogramowanie PCI GeomaticsLaboratory is comosed of photogrammetric stations and PCI software
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
Opracowanie fotogrametryczne zdjęć lotniczych i satelitarnych, w tym:
- tworzenie ortofotomap,
- tworznie modeli 3D,
- przetwarzanie obrazów teledetekcyjnych
- analizy GIS
Processing of airborne and satellite images:
- ortophotomap creation,
- 3D modelling,
- remote sensing images processing.
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
Badania:
1. Algorytmów wykorzystywanych do tworzenia ortofotomap
2. Automatycznego modelowania budynków
3. Metod przetwarzania obrazów, w tym pansharpeningu i klasyfikacji
Research:
1. Algorythms for ortophoto production
2. Automatic buildings modelling
3. Image processing methods, among others: pansharpening and classfication
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
- stacje robocze
- oprogramowanie PCI Geomatics
- workstations
- software: PCI Geomatics

Przyznane certyfikacje i akredytacjeGranted certification/acreditation
braklack
Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 chosen from last 3 years)
laboratorium utworzone w 2014Laboratory created in 2014
ReferencjeReferences
PCI GeomaticsPCI Geomatics
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.23 Geodesy and Cartography
Pictures, download files and other media