Homepage
Wersja polska

Laboratory for Telecommunication Sciences

Department: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department of Telecommunications, Photonics and Nanomaterials
Contact person: dr inż. Józef Ciosmak, Adiunkt
Address: Al.1000-lecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce E-mail: jciosmak@tu.kielce.pl
Website: Phone number: 41 34 24 351
NazwaName
Laboratorium TelekomunikacjiLaboratory for Telecommunication Sciences
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie telekomunikacji. Badania symulacyjne i projektowe układów elektronicznych telekomunikacyjnych. Testowanie algorytmów konwersji TDM-FDM, kodowania informacji, kompresji danych, niezawodności systemów elektronicznych.
The management of the scientific and research workings in the field of telecommunication. The simulation and design researches of an electronic telecommunication systems. The testing of the TDM-FDM conversion of the algorithms, an information coding, the data compression and the reliability of telecommunication systems.
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
Pomiar sygnałów analogowych i cyfrowych.
Symulacja systemów telekomunikacyjnych.
Analiza widma telekomunikacyjnych urządzeń nadawczych i odbiorczych.
Modulacje sygnałów.
Badanie sygnałów analogowych i cyfrowych w środowisku Matlab.
Akwizycja danych, wykonywanie złożonych obliczeń, programowanie, tworzenie algorytmów.
Projektowanie i optymalizacją konstrukcji elektronicznych urzadzeń telekomunikacyjnych.
The measurement of the digital and analog signals.
The simulation of telecommunication systems.
An analysis of telecommunication spectrum of broadcasting and receiving devices.
The signals modulations.
An investigation of the digital and analog signals in the Matlab range.
The data canvassing, an implementing of the complex calculations, programming, algorithms formation.
The designing and optimization of an electronic constructions of telecommunication devices.
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
- badania nad algorytmami modelowania światłowodów jedno- i wieloskokowych z uwzględnieniem propagacji solitonów jasnych
- badania nad możliwościami praktycznej implementacji metod transmultipleksacji sygnałów,
- badania projektowe nad mikroprocesorowym systemem z nadajnikami w pasmie ISM,
- badania nad sygnałami wysokiej częstotliwości i małej mocy (sygnały satelitarne)
- researches into algorithms of modeling one and multihop fibers with taking into account the propagation of clear solitons,
- researches into capabilities of the practical implementation methods of the signals transmultiplexation,
- design researches into microprocessor system with the transmitters in the ISM streak,
- researches into high frequency signals and a small power
(satellite signals)
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
- 8 sztuk oscyloskopów cyfrowy 4-kanałowych o paśmie DC do 100 MHz,
- zestaw urządzeń do wykonywania kompletnych obwodów drukowanych wraz z osprzętem
i akcesoriami przeznaczony do wykonywania płytek PCB,
- 2 częstościomierze,
- 4 sztuki analizatorów widma w paśmie do 3 GHz wraz z zestawem sond do pomiaru EMC
i anteną ,
- manipulator ręczny z dozownikiem i systemem wizyjnym do układania elementów elektronicznych telekomunikacyjnych na płytkach PCB,
- zestaw do montażu i demontażu elementów SMD, w tym BGA wraz z rozlutownicą ręczną, - 4 sztuki zasilaczy wielokanałowych laboratoryjnych,
- multimedialną stacja roboczą, serwer multimedialny/ wizualizacyjny i elementy do budowy infrastruktury sieci szerokopasmowej.
- oscyloskop cyfrowy 4-kanałowy o paśmie DC do 1 GHz,
- multimetr stacjonarny o rozdzielczości 6,5 cyfry z błędem podstawowym dla DCV nie więcej niż 0,0025 %,
- generator funkcyjny,
- analizator stanów logicznych,
- zestaw edukacyjny z zakresu transmisji światłowodowej wraz z rozszerzeniem o modulację
i demodulację CVSD, rozszerzeniem o modulacja i demodulacja ASK, rozszerzeniem
o modulacja PSK oraz QPSK, rozszerzeniem o demodulacja PSK oraz QPSK.
- 4 multimetry stacjonarne ze skanerami przebiegów,
- 4 generatory przebiegów arbitralnych,
- piec komorowy do lutowania bezołowiowego PCB,
- kamera termowizyjna,
- zestaw materiałów do technologii ProLegend, ProMask, ProConduct,
- piecyk konwekcyjny na gorące powietrze.

- 4-channel Digital Oscilloscope with bandwidth up to 100 MHz DC -8 pcs
- set of equipment to mounting complete PCB with an appropriate accessories
- Frequency Meter-2 pcs
- Spectrum Analyzer with bandwidth up to 3 GHz with a set of probes and antennas for EMC test
- manual Pick&Place systems for SMD mounting
- SMD/BGA hot air rework stations
- multichannel laboratory Power Supplies- 4 pcs
- Multimedia Workstations, Media Server / Visualization
- Digital Oscilloscope with bandwidth up to 1 GHz DC
- Digital Desktop Multimeter with a resolution of 6.5 digits
- Function Generator
- Logic Analyzer
- Education Kit in the field of fiber optic transmission with the extension of modulation
and demodulation – ASK, PSK, QPSK and CVSD,
- Stationary Multimeter -4 pcs
- Arbitrary Waveform Generator – 4 pcs
- Chamber Oven recommended for soldering batch of PCBs, heating, rework and conservation of PCBs
- Infrared Camera
- set of materials ProLegend, ProMask, ProConduct technology
- Convection Oven

Przyznane certyfikacje i akredytacjeGranted certification/acreditation
Brak
Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 chosen from last 3 years)
Brak
ReferencjeReferences
Brak
Informacje dodatkoweAdditional information
Brak
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.17 Telecommunication
Pictures, download files and other media