Homepage
Wersja polska

Department: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department of Devices and Systems in Automatic Control
Contact person: prof. dr hab. inż. Mirosław Wciślik, prof.PŚk
Address: E-mail: wcislik@tu.kielce.pl
Website: Phone number:
NazwaName
Pracownia kompatybilności urządzeń elektrycznych
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Badania odporności urządzeń elektrycznych na zakłócenia sieciowe:
wyładowania elektrostatyczne (ESD), udary napięcia (impulsy Burst), szybkie procesy przejściowe (imp. Surge), pole magnetyczne sieciowe i impulsowe,
promieniowanie radiowe ;
oraz emisji zakłóceń przez badane urzadzenia
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
--
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
--
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
System badania zgodności urządzeń trójfazowych - CTS -Profline 2015;
Generator ESD z kalobratorem,
Generator Surge i Burst - NSG3040
Generator zakłóceń -RF -
Generator pola magnetycznego

Przyznane certyfikacje i akredytacjeGranted certification/acreditation
--
ReferencjeReferences
--
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.10 Electrical Engineering
5.11 electroenergetics
5.14 Automation and Robotics
5.15 Electronics
Pictures, download files and other media