Homepage
Wersja polska

Department: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department of Devices and Systems in Automatic Control
Contact person: prof. dr hab. inż. Mirosław Wciślik, prof.PŚk
Address: E-mail: wcislik@tu.kielce.pl
Website: Phone number:
NazwaName
Pracownia pomiarów i monitorowania procesów elektroenergetycznych i przemysłowych
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
--
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
Pomiar parametrów pieców łukowych,
Pomiary parametrów jakości zasilania,
Analiza układów sterowania i dobór nastaw regulatorów PID
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
Anazliza mocy biernej
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
--

Przyznane certyfikacje i akredytacjeGranted certification/acreditation
--
Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 chosen from last 3 years)
--
ReferencjeReferences
--
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.5 Metrology and Standardization
5.10 Electrical Engineering
5.11 electroenergetics
5.14 Automation and Robotics
Pictures, download files and other media