Homepage
Wersja polska

Department: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department of Structure Physics and Renewable Energy
Contact person: dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski, profesor
Address: E-mail: piotrowski@tu.kielce.pl
Website: Phone number:
NazwaName
Laboratorium Struktury Materiałowej i Wymiany Ciepła
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Wyposażenie pozwala na prowadzenie prac naukowo-badawczych w dwóch zakresach: fizyki budowli oraz badań materiałowych w energetyce, w szczególności badania spalania biomasy i badania urządzeń
i systemów ogrzewczych. Uzasadnia to podział funkcjonalny Laboratorium na: Pracownię Fizyki Budowli, Pracownię Kalorymetrii i Struktury Materiałowej.
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
- Pomiary i analiza parametrów fizykalnych materiałów i konstrukcji budowli (m.in. λ, U, ε).

- Dobór materiałów dla osiągnięcia optymalnych parametrów cieplno – wilgotnościowych w warunkach ekstremalnych(pływalnie, chłodnie, suszarnie).

- Pomiary izolacyjności i ciepłochronności oraz wodoszczelności materiałów i konstrukcji budowli.

- Pomiary właściwości cieplnych materiałów i konstrukcji budowlanych o wymiarach rzeczywistych przy symulacji zmiennych warunków środowiska wewnętrznego i zewnętrznego.

- Ekspertyzy, oceny techniczne oraz projektowanie z zakresu konstrukcji budowlanych, fizyki budowli, rozwiązań materiałowych i technologicznych.
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
- Komory klimatyczne: zbudowane na indywidualne zamówienie PŚk. Służą do przeprowadzania testów klimatycznych na przegrodach budowlanych i elementach konstrukcyjnych budowli o wymiarach rzeczywistych. Pozwalają na wytworzenie i utrzymanie pod kontrolą przez nieograniczony czas wraz z rejestracją klimatu w różnych zakresach temperatur, wilgotności jak i symulację zjawisk atmosferycznych (wiatr, deszcz, promieniowanie słoneczne).

Komora „wewnętrzna” mobilna umożliwia symulowanie warunków środowiska wewnętrznego budynku z możliwością zmiany temperatur w zakresie od -5°C do 50°C oraz wilgotności od 10% do 98%.
Komora „zewnętrzna” nieruchoma umożliwia symulację warunków na zewnątrz budynku ze zmianą temperatury od -30°C do +80°C, wilgotności od 10% do 98% , wiatru, deszczu oraz promieniowania słonecznego.


- Kalorymetr KL-12Mn - przeznaczony do pomiaru ciepła spalania substancji stałych i płynnych. Metoda pomiaru jest całkowicie zgodna z wymogami Polskiej Normy. Pomiar polega na całkowitym spaleniu próbki paliwa w atmosferze tlenu pod ciśnieniem w bombie kalorymetrycznej zanurzonej w wodzie i na pomiarze przyrostu temperatury tej wody. Ciepło spalania paliwa wyliczane jest w sposób automatyczny i przedstawione na ekranie komputera. Dokładność pomiaru przyrostu temperatury jest rzędu 0,001°. Wyniki pomiarów i obliczeń zapamiętywane są przez komputer i w razie potrzeby mogą być natychmiast wydrukowane.

Pictures, download files and other media
Pictures