Homepage
Wersja polska

Department: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department of Structure Physics and Renewable Energy
Contact person: dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski, profesor
Address: E-mail: piotrowski@tu.kielce.pl
Website: Phone number:
NazwaName
Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Laboratorium funkcjonalnie zostało podzielone na: Pracownię Pomp Cieplnych, Pracownię Energii Słonecznej
i Pokryć Energoaktywnych, Pracownię Energetyki Rozproszonej, Pracownię Energii Wiatrowej i Wodnej, Pracownię Biomasy.
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
Kocioł automatyczny wraz z analizatorem spalin. Zapewnia równoczesny pomiar do 5 gazów z wykorzystaniem: specyficznych detektorów NDIR. Mierzone parametry fizyczne: temperatura mierzonego gazu (Tgas), temperatura otoczenia (Tamb), ciśnienie statyczne i różnicowe (P+/P-), prędkość gazu (rurka Pitot’a typ S). Wyliczane parametry spalania: współczynnik nadmiaru powietrza (lambda), sprawność spalania (Eta), straty kominowe (qA). Wyliczane parametry emisji: wyliczanie stężenia NOx, przepływ objętościowy, stężenie masowe i stężenie masowe bezwzględne, stężenie masowe w odniesieniu do tlenu. Wyliczane parametry biogazu/biomasy przepływ objętościowy.
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
- Projektowanie, modelowanie w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych oraz optymalizacja energetyczna nowych urządzeń rozproszonej energetyki wodnej, wiatrowej, słonecznej.

- Projektowanie i modelowanie innowacyjnych rozwiązań do pozyskiwania energii.

- Opracowywanie i budowa prototypów generatorów do elektrowni wiatrowych lub wodnych w zakresie mocy do 50 kW o różnych napięciach i różnych prędkościach obrotowych.

- Analiza modułów fotowoltaicznych w rzeczywistych warunkach klimatycznych z zapisem parametrów elektrycznych i meteorologicznych.

- Dobór komponentów instalacji fotowoltaicznej pod katem optymalizacji pracy inwertera.

- Przygotowanie opinii o innowacyjności rozwiązań w systemach OZE oraz wniosków o warunki zabudowy, decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, wnioski o warunki przyłączenia źródła OZE do operatora systemu dystrybucyjnego.

- Audyt energetyczny budynków.
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
- Ekologiczny kocioł SAS Agro-Eko do spalania biomasy.
Paliwo: różnorodne pochodzenia rolniczego: pelety, ziarna zbóż, zrębki wierzbowe, wióry, suche pestki itp.
Podajnik paliwa: ślimakowy, napędzany motoreduktorem Sprawność: 84,7–85,5% . Pojemność zasobnika: 120–280 dm³. Zużycie paliwa: 1,9-6,6 kg/h.
Charakterystyka: system automatycznego podawania paliwa, samooczyszczające się palenisko wyposażone w panele ceramiczne dla zoptymalizowania procesu spalania ziaren; mikroprocesorowy sterownik automatycznie steruje pracą podajnika paliwa, wentylatora nadmuchowego oraz mechanizmem oczyszczania
paleniska; wyposażony w spiralę żarową do samoczynnego rozpału paliwa, zasobnik opału. Analizator spalin GAS 3000 NDIR.

Pictures, download files and other media