Homepage
Wersja polska

Department: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department of Structure Physics and Renewable Energy
Contact person: dr hab. inż. Zbigniew Goryca, prof. PŚk
Address: E-mail: zgoryca@tu.kielce.pl
Website: Phone number:
NazwaName
Laboratorium Systemów Inteligentnych
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Laboratorium podzielono funkcyjnie na: Pracownię Systemów i Protokołów Dostępu, Pracownię Sterowania i Monitoringu Budynku Inteligentnego.
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
- System BMS zarządzania budynkiem Energis.

Pictures, download files and other media