Homepage
Wersja polska

Department: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department of Structure Physics and Renewable Energy
Contact person: dr hab.inż. Paweł Purgał, profesor
Address: E-mail: ppurgal@tu.kielce.pl
Website: Phone number:
NazwaName
Laboratorium Regulacji, Wymiany i Odzysku Ciepła
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Laboratorium podzielono na pracownie: Pracownię Automatyki Urządzeń Grzewczych i Wentylacyjnych, Pracownię Instalacji Grzewczych, Klimatyzacyjnych i Wentylacyjnych,Pracownię Systemów SCADA.
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
- Pomiary i ocena termicznej konwersji paliw odnawialnych (drewno, słoma, wierzba energetyczna i inne) i ich odpadów (trociny, wióry, zrębki).

- Pomiary emisji zanieczyszczeń powstałych podczas spalania.

- Pomiary spalin ze źródeł przemysłowych: elektrownie, rafinerie, zakłady chemiczne, cementownie, huty, ciepłownie, spalarnie odpadów, biogazownie itp.

- Projektowanie, analiza, dobór i modernizacja instalacji i systemów wentylacji, klimatyzacji, centralnego ogrzewania oraz sieci ciepłowniczych.

- Dobór urządzeń i automatyki w systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

- Dobór wymienników do odzysku ciepła i dolnych źródeł ciepła dla pomp ciepła i agregatów chłodniczych.

- Modelowanie zjawisk przepływowych i cieplnych.

- Badania nad układami pomiarowymi do sterowania, monitorowania i wyznaczania charakterystyk energetycznych zintegrowanego systemu cieplnego i chłodzącego.
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
- Stanowisko regulacji i automatyki pomp ciepła.

- Instalacja modelowa systemu grzewczego zasilanego kotłem elektrycznym o mocy 6 kW.

- Rejestrator ALMEMO 2890-9

Wejścia pomiarowe – 9 gniazd Almemo izolowanych elektrycznie (50V); 9 głównych kanałów pomiarowych, maksymalnie 32 kanały dla podwójnych czujników oraz kanały funkcyjne.
Przetwornik – Delta -Sigma 24 bitowy, 50 pomiarów /sek, galwanicznie odizolowany
Zasilanie czujników - akumulator 9 lub 12 V max 100 mA; zasilacz sieciowy 12V max 100 mA
Wyjścia – 2 gniazda Almemo dla wszystkich modułów wyjściowych (RS232, wyjście analogowe, wyzwalanie, kabel przekaźników, pamięć).
Wyświetlacz graficzny 128 x 128 pikseli, 16 wierszy, podświetlany 5 białymi diodami LED na 3 poziomach.
Klawiatura – 9 klawiszy w tym 4 “soft”, kółko obsługi.
Pamięć – 512 kB EEPROM (100 000 wyników pomiarów)
Zegar – czas rzeczywisty potrzymany bateria litową
Zasilanie – akumulator 6 NiMH 1600 mA, wewnętrzna szybka ładowarka 2,5 godz.
Zasilacz – sieciowy ZB2590NA 12 VDC/800 mA lub przetwornica DC ZB2590UK 10...30V/1A
Zużycie energii – stan aktywny ok. 37 mA; z podświetlaniem ok 45...100 mA; stan uśpiony ok 0,05 mA
Obudowa - ABS 204 x 109 x 44 mm, masa 550g

- Płyty do pomiaru przepływu ciepła, typ FQ90xxx (Określenie gęstości przepływu ciepła w temp. do 150°C)

Płytowy czujnik do pomiaru strumienia ciepła, wymiary 100 x 30 x 1.5 mm;
Płytowy czujnik do pomiaru strumienia ciepła, wymiary 120 x 120mm;
Płytowy czujnik do pomiaru strumienia ciepła, wymiary 250 x 250mm;
Płytowy czujnik do pomiaru strumienia ciepła, do równych powierzchni;
Płytowy czujnik do pomiaru strumienia ciepła, wymiary: 120 x 120 x 3 mm;
Płytowy czujnik do pomiaru strumienia ciepła, wymiary: 180 x 100 x 0,6 mm;
Płytowy czujnik do pomiary strumienia ciepła, wymiary: 500 x 500 x 6mm.

- Rejestrator LB-755A

Jest rejestratorem temperatry, wilgotności oraz innych danych pomiarowych nadsyłanych przez dołączone do niego przyrządy pomiarowe LAB-EL typu LB-XXX, wyposażone w interfejs S300. Odebrane dane pomiarowe są prezentowane na wbudowanym wyświetlaczu oraz mogą być automatycznie rejestrowane w obszernej nieulotnej wewnętrznej pamięci. Zarejestrowane dane mogą być przeglądane wprost na wyświetlaczu panelu, przesłane do komputera w celu dokumentowania w plikach dyskowych, jak również dane te mogą być bezpośrednio drukowane na zewnętrznej drukarce w formie raportów. Użytkownik może określić górne i dolne wartości dla wszystkich mierzonych wielkości.

- TERMOHIGROBAROMETR z rejestracją D4141

Przeznaczony jest do pomiaru i rejestracji temperatury, wilgotności oraz ciśnienia barometrycznego. Posiada sondę pomiarową na przewodzie, podwójny wyświetlacz LCD oraz po 2 alarmy na każdy mierzony parametr. Alarm jest zarówno akustyczny jak i wizualny, posiada pamięć wartości MIN/MAX.
zakres pomiarowy wilgotności (0 do 100) %RH
zakres pomiarowy temperatury (czujnik zewnętrzny) (-30 do +105) °C
zakres pomiarowy ciśnienia barometrycznego (800 do 1100) hPa
zakres pomiarowy temp. punktu rosy (-50 do +80) °C (wartość wyliczana)

- Suszarka laboratoryjna s-40

Służy do suszenia, wygrzewania lub kondycjonowania w atmosferze powietrza w zakresie od temperatury otoczenia do 250°C.
pojemność: 36 dm³
Sterowanie mikroprocesorowe:
cyfrowy wyświetlacz: temperatury zadanej i aktualnej, czasu grzania
możliwość ustawienia temperatury i czasu grzania
automatyczny system optymalizacji procesu grzania i stabilizacji temperatury
automatyczne wyłączanie się urządzenia i sygnalizacja dźwiękiem po upływie zaprogramowanego czasu
dwa czujniki platynowe PT1000
zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej temperatury

- Wilgotnościomierz biopaliw BIO-1

To elektroniczny przyrząd do pomiaru wilgotności materiałów służących do produkcji peletów i brykietów. Wilgotnościomierz działa na zasadzie pomiaru rezystancji (oporności) sprasowanej próbki. Zakres temperatury 0°C - 50°C; wyświetlacz LCD, autom. wył. zasilania po 5min.

- Wilgotnościomierz do drewna WRD-100

To elektroniczny miernik wilgotności drewna w zakresie od 6% do 100% wilgotności bezwzględnej. Przyrządem można dokonać pomiaru wilgotności 11 gatunków drewna: sosny, świerku, jodły, jaworu, brzozy, klonu, jesionu, orzecha, dębu, buku i topoli. Dokładność: ±1 % (w zakresie 6 - 15%) ±2 % (w zakresie 16 - 28%) ok. 10 % wart. mierzonej (w zakresie 28 - 100%) Zakres temp. drewna 0°C - 50°C Wyświetlacz LCD 31/ cyfry

- Waga dwuzakresowa CAS DB-1H PLUS Waga dwu działkowa automatycznie zmienia swoją dokładność w zależności od przyłożonego ciężaru (w niższym zakresie jest bardziej dokładna, w wyższym mniej).

Ruchomy, przegubowy wyświetlacz,
Wodoodporna klawiatura typu "Soft touch",
Profilowana powierzchnia platformy,
Klawisze: Zero, tare, On/Off, Print
Duży i czytelny wyświetlacz VFD,
Automatyczne zerowanie.

- Endoskop LaserLiner VideoFlex G2, 9mm sonda 10m

Urządzenie do inspekcji wideo ze zmiennym modułem z kamerą do sprawdzania trudno dostępnych miejsc, także na duże odległości. Mini-kamera z oświetleniem za pomocą diod LED Monitor 7,62 cm (3") z 4 x zoomem cyfrowym Długość sondy 10 m
Ø sondy 9 mm
Rozdzielczość (optyczna)1280 x 960 / 320 x 240 pix
Waga 0.75 kg
Głębia ostrości 50 mm

- BlowerDoor

- Balometr PROHOOD PH721Pictures, download files and other media
Pictures