Homepage
Wersja polska

Laboratory of Electricity Quality

Department: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department of Power Engineering Electronics
Contact person: dr hab. inż. Andrzej Łukasz Chojnacki, Adiunkt
Address: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce E-mail: a.chojnacki@tu.kielce.pl
Website: Phone number: (41) 342-41-97
NazwaName
Laboratorium Jakości Energii elektrycznejLaboratory of Electricity Quality
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Od współczesnych systemów zaopatrzenia w energię wymaga się nie tylko zapewnienia ciągłości dostaw energii ale również dostarczenia do odbiorcy energii o ściśle określonych parametrach jakościowych. W przypadku energii elektrycznej jest to między innymi zapewnienie wymaganych wartości poziomu napięcia, częstotliwości a także dopuszczalnego udziału wyższych harmonicznych prądu i napięcia.
Istotnym problemem występującym w systemach energetycznych jest zapewnienie jak największej sprawności procesów konwersji energii. Temu celowi służy między innymi odpowiednie zarządzanie i sterowanie systemami energetycznymi.
Budowa Laboratorium Pomiarów Jakości Energii Elektrycznej miała na celu stworzenie systemu pomiarowego zdolnego do pomiarów parametrów jakościowych energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi normami.
Laboratorium jest przeznaczone do badań naukowych, badań o charakterze przemysłowym oraz spełnia funkcję laboratorium dydaktycznego.
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
Badania prowadzone w laboratorium:
1. Badanie parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej przez dystrybutorów energii do odbiorców komunalnych i przemysłowych,
2. Wpływ odnawialnych źródeł energii na parametry jakościowe energii w sieciach przesyłowych,
3. Wpływ przesyłowych urządzeń elektroenergetycznych na parametry jakościowe energii elektrycznej,
4. Wpływ zmian parametrów jakościowych energii elektrycznej na pracę odbiorników,
5. Wpływ różnych odbiorników na parametry jakościowe energii elektrycznej,
6. Badanie układów poprawiających jakość energii elektrycznej (filtry, układy energoelektroniczne, itp.),
7. Badanie nad filtracją i detekcją harmonicznych w sieciach elektroenergetycznych,
8. Wpływ rozruchu urządzeń na parametry jakościowe energii elektrycznej,
9. Badanie asymetrii prądów i napięć w sieciach elektroenergetycznych,
10. Analiza kosztów wynikających z zasilania urządzeń energią elektryczną o niewystarczającej jakości.
11. Analiza niezawodności zasilania energią elektryczną
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
J.W.
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
Trójfazowy Analizator Jakości Energii Elektrycznej Fluke 1760 TR
Trójfazowy rejestrator jakości energii FLUKE 1744 MEMOBOX
Miernik Jakości Energii Fluke 435
Oscyloskop cyfrowy Tektronix TDS3034C
Karty pomiarowe firmy IOtech
Przetworniki pomiarowe LEM
Trójfazowy kalibrator mocy i tester aparatury energetycznej typu C300

Przyznane certyfikacje i akredytacjeGranted certification/acreditation
Brak
Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 chosen from last 3 years)
Brak
ReferencjeReferences
Brak
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.10 Electrical Engineering
5.11 electroenergetics
Pictures, download files and other media