Homepage
Wersja polska

Department: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department of Geotechnics, Geomatics and Waste Management
Contact person: dr Jolanta Latosińska, adiunkt
Address: E-mail: jlatosin@tu.kielce.pl
Website: Phone number:
NazwaName
Laboratorium Gospodarki Odpadami
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
- badania metodą dynamiczną aktywności oddechowej zwierząt, roślin, odpadów, gleb, kompostu
- ocena aktywności oddechowej dokonywana jest na podstawie pomiaru zawartości CO2 i O2
- zakres pomiarowy czujników: CO2 0% – 0,9% , O2 5% – 25%.
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
- Respirometr kompostowy Oxymax ER-10, produkcja Columbus Instruments USA


Pictures, download files and other media