Homepage
Wersja polska

Department: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department of Water Supply and Sanitary Installations
Contact person: prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, prof. zw.
Address: E-mail: akulicz@tu.kielce.pl
Website: Phone number:
NazwaName
Pracownia Wodociągów i Kanalizacji
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
- Urządzenie do badań wytrzymałości rur na ścieranie
Zakres średnic: 50–500 mm
Długość badanej próbki: 1000 mm programowalny licznik ilości cykli

- Maszyna wytrzymałościowa
cyfrowe sterowanie napędem
przestrzeń robocza: wys. 2000 x szer.1000 mm
regulacja prędkości obciążania
prędkość badawcza od 0,0005 do 500 mm/min
Siła, Fmax. 100 kN,

- DYNA tester - aparat przeznaczony do badania odporności materiałów na odrywanie. Jest to przenośne urządzenie mogące przeprowadzić pomiar siły odrywania powłoki zewnętrznej od warstwy spodniej.
skok pomiarowy 3 mm
dokładność < 2 %
płytka badawcza d = 50 mm
maksymalna siła zrywająca 16 kN
manometr cyfrowy

- Mobilne laboratorium do badania infrastruktury podziemnej
Kolorowa kamera na wózku z głowicą obrotową, posiadająca własne oświetlenie halogenowe, zoom optyczny 10x, kabel długości 300 m, stosowana w średnicach do 2000 mmPictures, download files and other media
Pictures