Homepage
Wersja polska

Department: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department of Water and Wastewater Technology
Contact person: prof. dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur, Zakład Ochrony Środowiska - Kierownik
Address: E-mail: ebezak@tu.kielce.pl
Website: Phone number:
NazwaName
Laboratorium Inżynierii Środowiska
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
- analiza jakościowa i ilościowa większości pierwiastków.

- mineralizacja mikrofalowa,

- ekstrakcja rozpuszczalnikami organicznych analitów,

- odparowanie kwasów,

- mineralizacja promieniami UV wspomagana mikrofalowo,

- mikrofalowe suszenie

- indukowane mikrofalami spalanie w tlenie

- rozdział mieszanin różnych związków organicznych i ich analiza ilościowa.

- rozdział mieszanin wybranych anionów (np. F-, Cl-, Br-, NO2-, NO3-, PO43-, SO4) lub kationów (np. Li+, Na+, K+, NH4+, Ca2+, Mg2+) i ich analiza ilościowa.

- rozdział i analiza ilościowa związków organicznych absorbujących promieniowanie UV.

- ocena czystości związków,

- ocena śladowych ilości wody w różnych układach,

- obecność grup funkcyjnych na powierzchniach sorbentów,

- analiza ilościowa. Poziom oznaczalności: 0,001mg/l

- analiza substancji:
- absorbujących promieniowanie nadfioletowe (wiele związków posiadających wiązanie π, w tym aldehydy, węglowodory aromatyczne, ketony, amidy);
-absorbujących promieniowanie widzialne (substancje barwne i takie, których formy barwne uzyskuje się na drodze reakcji chemicznych).

- oznaczanie węgla organicznego w ściekach, wodzie pitnej, gruntowej, powierzchniowej, chłodzącej, farmaceutycznej, morskiej, przefiltrowanej.

- oznaczenia stężeń:
- tlenku węgla (miernik T300) w zakresie 0-1000ppm
- dwutlenku siarki (miernik T100) w zakresie 0-2000ppb,
- tlenków azotu (miernik T200) w zakresie 0-2000ppb,
- metanu i sumy pozostałych lotnych węglowodorów (miernik ALPHA-115).

- oznaczenia:
- azotu ogólnego, amonowego, białka;
- fenoli, lotnych kwasów tłuszczowych, alkoholu itp. Odzysk: 99,5%.

- oznaczanie BZT5 w ściekach, wodach przemysłowych i powierzchniowych.
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
- Emisyjny spektrometr optyczny z plazmą wzbudzaną indukcyjnie – ICP z wyposażeniem firmy Perkin Elmer.
Poziom oznaczalności: 0,01ppb – 0,1ppb

- Mineralizator mikrofalowy MW-3000 Perkin Elmer Zastosowanie:

- Chromatograf gazowy Focus GC z detektorem masowym DSQ II firmy Thermo Scientific.
Poziom oznaczalności: 0,01 - 1,0 mg/l.

- Chromatograf gazowy CLARUS 580 z autosamplerem i detektorami FID i ECD firmy Perkin Elmer.
Poziom oznaczalności: - GC-FID – 0,1-1,0 mg/l, - GC-ECD – 0.0001-0,1 mg/l

- Chromatograf jonowy 883 Basic IC plus z autosamplerem i detektorem konduktometrycznym firmy Metrohm
Poziom oznaczalności: 0,01-0,1 mg/l.

- Chromatograf cieczowy MERCK L-7360 z detektorem UV.
Poziom oznaczalności:
- ogólne związki organiczne:
0,1-10 mg/l,
- WWA: 0,01-0,1 mg/l.

- Spektrometr podczerwieni FITR z przystawką ATR firmy Perkin Elmer.

- Spektrometr UV/VIS Lambda 25 Firmy Perkin Elmer
Poziom oznaczalności: 0,1- 0,01mg/l

- Analizator TOC (całkowitego węgla organicznego) – Star TOC Auto Benchtop wyposażony w dwa detektory NDIR firmy TOC System Inc
Zakres pracy: 50ppb – 1000 ppm (w zależności od metody)

- Analizator gazów z zestawem sond do pomiarów emisji i imisji firmy EAS Envimet Zastosowanie:

- Aparat do destylacji z parą wodną, typ UDK1298 firmy VELP SCIENTIFICA
Powtarzalność: ≤1%. Poziom oznaczalności: 0,1mg N.

- BZT5 firmy HACH LANGE
Zakres oznaczalności: 0-4000mgO2 /l.

Pictures, download files and other media
Pictures