Homepage
Wersja polska

Department: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department of Water and Wastewater Technology
Contact person: dr inż. Magdalena Dańczuk, adiunkt
Address: E-mail: magdar@tu.kielce.pl
Website: Phone number:
NazwaName
Laboratorium Nano- i Ekoinżynierii
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
- Analizy osadu czynnego, ścieków, błony biologicznej, wody, badań genetycznych, analizy leków. Zastosowanie: w inżynierii środowiska, medycynie, biotechnologii, farmacji

- Podstawowe pomiary luminescencyjne, fluorescencyjne i absorpcyjne,

- Pomiary skażeń biologicznych: ATP, aktywności enzymatycznej, oznaczanie DNA/RNA oraz białek, kinaz, kaspaz, proteaz i in.

- Pomiar wielkości cząstek od 0,01μm do 3500 μm

- Analiza próbek uwodnionych

- Analiza w stanie powietrzno - suchym.

- Pomiar wielkości cząstek: zakres: 0,6 nm ÷ 6 μm, min. objętość próbki 12 μl,

- Pomiar potencjału zeta cząstek: zakres: 3nm ÷ 10 μm, min. objętość próbki 0,75 ml,

- Pomiar masy cząsteczkowej białek i polimerów: 1 x 103 – 2 x 107 Da
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
- Luminometr probówkowy Aytollumat LB 953

- Luminometr płytkowy Tristar 2 LB 942

- Granulometr laserowy Mastersizer 3000 firmy Malvern.

- Zetametr Nano ZS z titratorem MPT-2 firmy Malvern

- Mikroskop fluorescencyjny KAZO AXIO IMAGER XJS – 800T FL z kamerą Axio Cam

- Mikroskop fluorescencyjny LEICA DM IL LED Fluo

- Mikroskop konfokalny ZEISS

Pictures, download files and other media
Pictures