Homepage
Wersja polska

Department: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department of Structure Physics and Renewable Energy
Contact person: mgr Dorota Koruba, Asystent
Address: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce E-mail: dkoruba@tu.kielce.pl
Website: http://www.mibiol.tu.kielce.pl Phone number: 41 34 24 853
NazwaName
Laboratorium Biologii Środowiskowej i Mikroklimatu
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Laboratorium Biologii Środowiskowej i Mikroklimatu prowadzi badania w zakresie:
1. zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego
2. przepływów strumienia powietrza wentylacyjnego
3. określenia jakości powietrza wewnętrznego
4. jakości i ilości zarodników grzybów pleśniowych obecnych w pomieszczeniach mieszkaniowych i użyteczności publicznej
5. procesu biodeterioracji pleśniowej w obiektach budowlanych
6. mikroklimatu w obiektach budowlanych
7. "Syndromu Chorego Budynku" (SBS - Sick building syndrome)
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
Biodeterioracja; Syndrom Chorego Budynku.
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
Analizy mikrobiologiczne powietrza.
Analizy parametrów mikroklimatu wewnętrznego.
Pomiary zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego w klimatyzowanych i nieposiadających systemów klimatyzacyjnych budynkach biurowych.
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
Analizator CO2
Analizator spalin z zestawem do pomiaru prędkości obrotowej
Anemometry
Automatyczny licznik kolonii
Cieplarka (inkubator) z wymuszonym obiegiem powietrza
Diagnostyczny mikroskop odwrócony
Dygestorium
Kamera termowizyjna wraz z przyrządem pomiarowym do określania przewodzenia ciepła z sondą i celą
Komputery (szt.2) klasy PC do programowania i obsługi urządzeń pomiarowych
Laboratoryjny system oczyszczania wody
Miernik natężenia dźwięku
Miernik różnicy ciśnienia wraz z sondą 1000hPa
Przyrząd do pomiaru wilgotności materiałów
Suszarka z wymuszonym obiegiem powietrza
Urządzenia do pomiaru temperatury, światła i wilgotności z rejestratorem danych
Urządzenie do pomiaru stężenia CO i CO2 wraz z sondami
Waga laboratoryjna
Analizator CO2
Analizator spalin wraz z zestawem do pomiaru prędkości obrotowej
Anemometry z dodatkowym wyposażeniem
Automatyczny licznik kolonii
Dygestorium
Inkubator mikrobiologiczny z serii BF, BINDER
Kamera termowizyjna
Mikroskop diagnostyczny, odwrócony
Suszarka z wymuszonym obiegiem powietrza z serii FD BINDER
Urządzenie do oczyszczania wody produkujące wodę stopnia analitycznego system Elix Advantage
Waga laboratoryjna

Analizator CO2 a
Analizator spalin wraz z zestawem do pomiaru prędkości obrotowej a
Anemometry z dodatkowym wyposażeniem a
Automatyczny licznik kolonii a
Dygestorium a
Inkubator mikrobiologiczny z serii BF, BINDER a
Kamera termowizyjna a
Mikroskop diagnostyczny, odwróconya
Suszarka z wymuszonym obiegiem powietrza z serii FD BINDERa
Urządzenie do oczyszczania wody produkujące wodę stopnia analitycznego system Elix Advantagea
Waga laboratoryjna a

Słowa kluczoweDziedziny nauki
3.1.1 Biochemistry
3.2.1 Cell Biotechnology
3.2.5 Environmental Biotechnology
3.3.11 Microbiology
3.4.9 Microbial Ecology
3.4.12 Population Ecology
3.5.8 Environmental Aspects of Air, Water and Soil Pollution
4.1.8 Microbiology
5.6 Civil Engineering
5.20 Environmental Engineering
Pictures, download files and other media