Homepage
Wersja polska

Technology number WEAiI/1/2016

Sposób i układ zapobiegania oblodzeniu i usuwania oblodzenia z przewodów, zwłaszcza przewodów jezdnych kolejowej sieci trakcyjnej

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Korzyści z wdrożenia technologiiAdvantages from technology implementation
- poprawa jakości
- ograniczenie energochłonności
- better quality
- energy consumption reduce
Słowa kluczoweKeywords
sieć trakcyjna, usuwanie oblodzenia
Zastosowania rynkoweMarket applications
- Transport
- Transport