Homepage
Wersja polska

Technology number WEAiI/1/2018

Układ generacji sygnałów zwłaszcza w elektroterapii.

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Opis technologiiTechnology description
Przedmiotem wynalazku jest układ generacji sygnałów, zwłaszcza do zastosowań w elektroterapii.
Możliwość kontrolowanego stosowania efektów niestymulacyjnych zależy od parametrów generowanych sygnałów terapeutycznych. Generowane sygnały powinny, w jak największym stopniu odwzorowywać krzywą progową wrażliwości człowieka na prąd w określonym zakresie częstotliwości, ponieważ przekroczenie wartości progowych może prowadzić w obszary, gdzie terapia zaczyna być dokuczliwa dla pacjenta.

Odwzorowanie przebiegu krzywej progowej z dużą dokładnością oraz stabilna praca układu możliwe są dzięki implementacji cyfrowych metod i algorytmów generacji sygnałów. Wykorzystanie metod cyfrowych pozwala na precyzyjne ustalanie kroku z jakim w procesie kształtowania przebiegu krzywej progowej skalowane mogą być wartości amplitudy i częstotliwości odpowiednich sygnałów. Precyzja w tym zakresie, w korelacji z implementacją skanera krzywej progowej odwzorowującego jej przebieg pozwala na efektywniejsze wykorzystanie elektroterapeutycznych efektów niestymulacyjnych
Główne zaletyMain advantages
- precyzyjne odwzorowanie krzywej progowej wrażliwości człowieka na prąd,
- poprawa właściwości urządzeń elektroterapeutycznych,
- wprowadzanie do organizmu maksymalnej dawki energii w optymalnie krótkim czasie trwania zabiegu.
Korzyści z wdrożenia technologiiAdvantages from technology implementation
- wzrost wydajności
- udoskonalenie produktu/usługi
- productivity growth
- product/service development
Słowa kluczoweKeywords
elektroterapia,medycyna fizykalna,aparatura elektroterapeutyczna,krzywa progowa,efekty niestymulacyjne
Zastosowania rynkoweMarket applications
- Nauki biologiczne - zdrowie, medycyna
- Biological sciences - medicine / health