Homepage
Wersja polska

Technology number WEAiI/2/2018

Niskoemisyjny układ prostownikowy

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Opis technologiiTechnology description
Niskoemisyjny prostownik diodowy charakteryzuje się bliskim zeru współczynnikiem THDi oddziaływania na sieć zasilającą. Innowacyjną cechą rozwiązania jest topologia układu dwunastopulsowego, która została uzupełniona rozwiązaniem aktywnego modulatora prądu po stronie DC, gwarantującym redukcję wyższych harmonicznych z poziomu ok. 15 % generowanych przez klasyczny układ dwunastopulsowy do poziomu ok. 1%. Idea proponowanego rozwiązania polega na naprzemiennym obciążaniu mostków składowych układu. Rozbalansowanie obciążenia tych mostków realizowane jest za pomocą prądu modulującego o częstotliwości 6 f1 (przy czym f1 - częstotliwość sieci zasilającej AC). Prąd modulujący w uzwojeniu wtórnym transformatora pośredniczącego jest wymuszany przez przekształtnik energoelektroniczny zasilany z sieci prądu przemiennego lub bardziej korzystnie z obwodu DC. Rozwiązanie to zapewnia z naddatkiem spełnienie norm w zakresie tzw.„Clean Power System”.
Główne zaletyMain advantages
- redukcja wyższych harmonicznych do poziomu 1% bez stosowania dodatkowych układów elektromagnetycznych
- zmniejszanie negatywnego oddziaływania układów prostownikowych na sieć zasilającą
- wyłączenie modulatora lub jego uszkodzenie nie eliminuje całego układu z pracy, a jedynie powoduje przejście do pracy 12-pulsowej
- prosta konfiguracja układu prostownika
- mała moc modulatora (2.5% mocy obwodu DC)
- niska częstotliwość prądu modulującego (6f1)
Słowa kluczoweKeywords
prostowniki wielopulsowe, modulacja, współczynnik THD1, wyższe harmoniczne, jakość energii
Zastosowania rynkoweMarket applications
- Energia
- Energy
Pictures, download files and other media
Other media

(Dr Jarosław Rolek 1-Oferta Technologiczna_ (2).docx)