Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Technology number WIŚGiE /2/2018

Sposób oczyszczania odcieków pochodzących ze składowisk odpadów komunalnych

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Opis technologiiTechnology description
W innowacyjnej metodzie oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych wykorzystuje się reakcję Fentona. Do odcieków,po dodaniu reagentów, dodaje się stałe produkty spalania, popiół ze spalania węgla kamiennego i/lub brunatnego i/lub popiół ze spalania biomasy. Jako stały produkt spalania stosuje się także popiół i/lub żużel ze spalania komunalnych osadów ściekowych, przy czym żużel ze spalania komunalnych osadów ściekowych przed dodaniem do odcieków ze składowisk odpadów komunalnych doprowadza się do frakcji <1,0 mm.
Główne zaletyMain advantages
-prostota rozwiązania;
-znacząca odporność na zmianę stężenia zanieczyszczeń w odciekach związana z wiekiem składowiska;
-utylizacja popiołów i żużli;
kontrolowanie ilości dawkowanego popiołu pozwalające na zmniejszenie ilości powstającego odpadu końcowego;
Słowa kluczoweKeywords
reakcja Fentona,popiół,osady ściekowe,odcieki,podczyszczanie
Zastosowania rynkoweMarket applications
- Odnawialne źródła energii
- Środowisko - Ochrona środowiska
- Renewable energy resources
- Environment protection

Kielce University of Technology · Department of International Cooperation · +48 413 424 772 · r.maj@tu.kielce.pl